Vedtægter for Brødremenighedens Danske Mission

På Generalforsamlingen den 21. maj 2017, godkendtes nye vedtægter for BDM.

I alt væsentligt er vedtægterne uforandrede bortset fra §1 stk. 2, §5 og § 6, der alle omhandler BDMs nye status som almennyttig forening, der skal have en årlig generalforsamling for at opfylde de nye krav til foreninger under Ligningslovens § 8 og § 12 (vedr. retten til at tildele skattefradrag for gaver).

De nye vedtægter kan hentes herunder.