Fradrag for gaver og gavebreve

Almindelige gaver er efter reglerne i Ligningslovens § 8A fradragsberettigede på selvangivelsen. I 2021 kan du få fradrag for gaver op til kr. 17.000. 

Beløbet skal ikke være givet til den samme organisation, men kan godt bestå af gaver til forskellige organisationer, når blot disse er godkendt efter Ligningslovens § 8A.

Fradragsretten er personlig. Det betyder, at både du og din ægtefælle hver kan få fradrag for gaver på op til kr. 17.000 i 2021 (tilsammen i alt fradrag for kr. 34.000).

Fradragsreglen for § 8A-gaver gælder også selvom man eventuelt har tegnet et gavebrev.

Se SKATs vejledning om fradrag for gaver efter Ligningslovens § 8A her 

Tegner du et gavebrev, kan du få fradrag for op til 15% af din personlige indkomst efter reglerne i Ligningslovens § 12. Du kan dog altid få fradrag for 15.000 kr. uanset størrelsen af din indkomst.

Se SKATs vejledning om gavebreve efter Ligningslovens § 12, 2-3 her

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 3529 4820 for at høre mere. Eller du kan sende os en mail på bdm@bdm-dk.dk