Fradrag for gaver på selvangivelse

Almindelige gaver kan iflg. Ligningslovens § 8 A trækkes fra på selvangivelsen. I 2017 kan man få fradrag for gaver op til kr. 15.600. Beløbet skal ikke være givet til den samme organisation men kan godt bestå af gaver til forskellige organisationer, når blot disse er godkendt efter Ligningslovens § 8 A.

Fradragsretten er personlig, hvilket betyder, at både du og din ægtefælle kan hver få fradrag for gaver på op til kr. 15.600 i 2017.

Fradragsreglen gælder også selvom man evt. har tegnet et gavebrev.

Se evt. SKATs vejledning om fradrag for gaver her. 

For gaver indbetalt via Gavebreve til BDM gælder det iflg. Ligningslovens § 12, stk. 2, at man kan fratrække hele det indbetalte beløb på selvangivelsen, dog max. 15 % af den personlige indkomst, men som minimum altid kr. 15.000.

Du er meget velkommen til at kontakte os på tlf. 3529 4820 for at høre mere. Eller du kan sende os en mail på bdm@bdm-dk.dk

Husk at sende dit cpr.nr. til BDMs sekretariat, da det er her fra indberetning til SKAT foretages ved årets udgang.