Nyt projekt støtter børn og unge på Star Mountain

Star Mountain Aktivitets Center (SMRC)

Star Mountain ligger i byen Ramallah i Israel. Byen ligger i et palæstinensisk selvstyreområde umiddelbart nord for Jerusalem. Institutionen er en kristen institution, hvis formål forsøges beskrevet herunder. Star Mountain drives af kristne arabere for og iblandt den arabiske befolkning.
Moravian Church – og dermed også Brødrekirken i Danmark/Brødremenighedens Danske Mission – har altid støttet arbejdet på Star Mountain økonomisk og åndeligt. Vi finder, at det er et væsentligt stykke arbejde, der udføres blandt en gruppe børn og unge, der pga. psykiske handicaps er ualmindeligt dårligt stillet i det omgivende samfund.

Arbejdet
Der er fire programmer på SMRC

  • En integreret børnehave (børn fra tre til seks år)
  • Skole- og autismeprogram (børn fra seks til 14 år)
  • Et fagligt træningsprogram (fra 14 til 40 år)
  • Program med samfundstjeneste (for alle aldre)

Mennesker med intellektuelle handicap bliver hjulpet med træning, revalidering, integrering og inklusion, samt jobsøgning. Desuden hjælpes de med at få opbygget bevidsthed om brugernes egne handicaps og vanskeligheder, både direkte og indirekte i hjemmet og i lokalsamfundet.
Desuden findes adskillige støttefaciliteter som fx psyko-social understøttelse, psykoterapi, taleterapi, undervisning i kunst, sport, musik og drama for eleverne og deres mødre. Alle disse tilbud er supplerende, og de giver mulighed for rehabilitering, integrering og træning for de handicappede. De forskellige tilbud er supplerende og en del af SMRCs psyko-sociale understøttelse.

Et støtte- og hjælpeprojektet
BDM har fået bevilget støtte til et projekt, hvis mål er at opbygge og hjælpe børn og unge (og deres forældre) med intellektuelle handicap gennem psyko-social understøttelse og opbyggelse af bevidsthed om deres egne handicap og styrke deres evner og muligheder.

Det psyko-sociale understøttelsesprogram blev etableret i 2009 af to medarbejdere, som startede det på eget initiativ. Det har fungeret i seks år og har vist sig at være et unikt program på Star Mountain og generelt i Palæstina.

Fire hovedområder har vist sig at være vigtige:

  1. Udfordringer, som optræder i puberteten, for de handicappede og deres familier
  2. Beskyttelse mod overgreb på de handicappede
  3. Forplantnings- og kønsmæssig sundhed blandt de handicappede
  4. At gøre handicappede i stand til nyde og gøre brug af deres relevante rettigheder

Arbejdet bygger på de konkrete behov i målgruppen og deres forældre, samt på SMRCs forsøg på at opbygge et miljø, som beskytter børnene på centeret. Endvidere forsøges at involvere de nationale myndigheder i projektet.
SMRC er placeret i landsbyen kaldet Abu Qash i Ramallah, 25 km nord for Jerusalem. Den nærmeste palæstinensiske by er Ramallah, 10 km syd for Star Mountain.

Målgruppe
Projektet retter sig mod 186 personer med intellektuelle handicaps i alderen fra seks til 40 år, ca. lige fordelt på drenge/mænd og piger/kvinder. De fleste med fattig baggrund. Star Mountains målgruppe har i 35 år været personer med intellektuelle handicaps - derfor fokus på denne gruppe i projektet.

Desuden skal projektet støtte 100 mødre, fædre eller søskende til disse personer til at bære ansvaret for deres børn og hjælpe dem til at kræve deres ret gennem f.eks. oprettelse af grupper med psyko-social undervisning eller grupper med familiestøtte.
Projekt forsøger endvidere at nå 20 lokalsamfund, hvor man henvender sig til bl.a. børnehaver, skoler, lokalråd og andre for at skabe et fokus på disse menneskers rettigheder og behov.

Der er tre hovedelementer:

1.    Direkte service til personer med handicap og deres familier i form af psyko-social støtte

2.    Kapacitetsopbygning til personer med handicap og deres familier med det formål at styrke dem

3.    At mobilisere samfundet og familien som støtte for de handicappedes rettigheder med det formål at opnå ændringer på samfundsmæssig plan og på regeringsplan for at skabe strukturer, der kan påvirke også efter projektets afslutning.

Afslutningsvis skal det nævnes, at BDM har gode relationer til det danske hus i Ramallah. Vi arbejder sammen med dem om det skriftlige materiale, som bliver produceret, således at de kan give det videre til deres målgruppe både i Palæstina og udenfor.

Det kunne være interessant at lære om danske erfaringer vedr. psyko-social støtte for handicappede i Danmark, hvordan man behandler sådanne følsomme emner, og hvordan det kan tilpasses i en palæstinensisk kontekst.