Spedalskhedsarbejde får nye rammer

De første spadestik til et nyt byggeri ved Brødrekirkens hospital i Sikonge er taget. BDM støtter etableringen af en ny revalideringsenhed med 300.000 kroner

Siden 1922 har BDM været aktivt involveret i Vest-Tanzania. Vi har opført flere missionsstationer, støttet hospitalet i Sikonge, som drives af Brødrekirken, og i 1955 kom også et spedalskhedshospital og såkaldt ’leprosarium’ til i arbejdet blandt spedalske og andre handicappede. I 1950´erne og et par årtier frem var der en spedalskhedskoloni med op til 500 patienter.

Situationen ændrede sig drastisk, da man blev i stand til ved medicinsk behandling at standse sygdommen. I Sikonge hjælper man i dag med behandling, proteser, fysioterapi og der ydes diakonal omsorg for ’det hele menneske.’

Rehabiliteringsenhed ved hospital

BDMs bestyrelse har besluttet at støtte opbygningen af en såkaldt ”Rehabilitations Unit” i tilknytning til hospitalet i Sikonge, fortæller formand Jørgen Bøytler, som har bragt billeder af byggeriet med hjem fra sit seneste besøg i juni. Byggeriet skal danne ramme om spedalskhedsarbejdet fremover, og arbejdet integreres med andre patientgrupper.

Integration i fokus

- Det er tanken, at det spedalskhedsarbejde lægemissionær Steen Møllgaard Andersen i en årrække har udført skal videreføres og integreres mere med det generelle sundhedsvæsen på distriktshospitalet i Sikonge. Denne integration anbefales også af verdenssundhedsorganisationen WHO.

Desværre har uvidenhed, stigmatisering og frygt for de spedalske i mange år vakt modstand mod integrationstanken trods Steen Møllgaards ihærdige indsats. I dag er modstanden aftagende, og når den nye rehabiliteringsenhed åbnes vil leprosariet - den gamle lukkede landsby omkring spedalskhedsafdelingen – gradvist overgå til andre aktiviteter for Brødrekirken, som ejer området.

Nybyg markerer nyt skridt

De første spadestik til rehabiliteringsenheden markerer også, at en nødvendig omstilling er undervejs i BDMs engagement i Sikonge. For Steen Møllgaards erfaring, specialistviden og tilstedeværelse kan ikke uden videre erstattes.

Omstillinger har det med at tage tid i den tanzanske kultur, men det har hele tiden været målet at fremme integrationen yderligere for at modvirke stigmatiseringen af de spedalske, som mange stadig tror, bærer rundt på en farlig, smitsom sygdom. For den virkelig gode nyhed er, at spedalske kan blive smittefri efter et døgn med den rette medicinske behandling.

 

Martin Højgaard Jensen | mhj@bdm-dk.dk

Foto: Jørgen Bøytler