Goma, Y´s Men´s regionsprojekt, Flygtningelejr i Goma, skoleprojekt

Skole for børn i stort flygtningeområde

Et BDM-initiativ og skoleprojekt i en stor flygtningelejr udenfor byen Goma er i år 2019-2020 et af Y´s Men Danmarks regionsprojekter. Y´s Men´s klubberne forventer at indsamle 300.000 kroner til byggeriet, som skal gøre en stor forskel for 300 børn i flygtningelejren. Der har de, sammen med deres familier, søgt tilflugt for borgerkrigen, der i årevis har præget det uroplagede land.

Området huser op mod 25.000 flygtninge på grænsen til Rwanda og Uganda. BDMs pendlermissionær Knud Elmo Knudsen har besøgt lejren ad flere omgange. Han beskriver forholdene som kummerlige:

- Vi befinder os i en flygtningelejr ca. 10 km vest for Goma i provinsen Kivu Nord, DR-Congo. Mange congolesere fra grænseområderne til Rwanda og Uganda har søgt tilflugt her i frygt for de guerilla- tropper, som stadig efter borgerkrigen hærger i de utilgængelige områder. Pga. de omskiftelige politiske forhold har det været vanskeligt for hjælpeorganisationer at færdes i området. Flygtningene har derfor ikke har adgang til hverken medicinsk behandling eller uddannelse.

Hjælp til de allersvageste

Målet med skolebyggeriet er at hjælpe de svageste grupper, fortæller Knud Elmo Knudsen.

- En særligt udsat gruppe er et par tusinde pygmæer, som traditionelt står uden for de rettigheder som andre har. Det er denne gruppe, vi har mest fokus på og gerne vil hjælpe frem, så de opnår en ligestilling med andre, siger han.

BDMs plan er i høj grad at involvere de mange flygtninge i byggeriet, både i den praktiske forberedelse, materialevalg og i selve byggeriet. Det skal foregå i samarbejde med den lokale Brødrekirke, som er på stedet. Brødrekirken driver i dag en skole for 150 børn og menighed i en meget interimistisk blikplade-bygning.

Byggeriet påbegyndes efter planen i sensommeren 2020, når indsamlingen i Danmark er afsluttet.