Lancering af CKU: Sammen skaber vi håb

Lanceringen af Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) markerer en ny tid for det tidligere Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU), som fremover hedder CKU

BDMs formand Jørgen Bøytler bød, som formand for DMR-U/CKU, velkommen med introduktion on-location fra Tanzania, mens BDMs generalsekretær Jens Peter Rejkjær var blandt de deltagende online, da Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde sammen med 120 deltagere fejrede sit nye navn og fokus med en lancering den 14. januar.

BDM er én af 38 kirker og kirkelige organisationer i det voksende samarbejde om udvikling, diakoni og mission, som nu bærer overskriften ”Sammen skaber vi håb”.

Hvad betyder CKU for BDM?

DMR-U blev stiftet for 35 år siden, som en søsterorganisation til Dansk Missionsråd. I dag er det en selvstændig paraplyorganisation for 38 kirker og kirkelige organisationer med flere end 120 partnere i over 40 lande. Udover at være et ressourcecenter, der deler viden og læring om kirkeligt udviklingssamarbejde, har DMR-U, nu CKU, ydet støtte til flere af BDMs udviklingsindsatser og projekter gennem tiden.

Med et positivt syn på tro og religion bidrager CKU til at politikere, myndigheder og andre aktører inddrager religion som en vigtig komponent i udviklingsarbejde. Det kommer blandt andet til udtryk, når lokale kirkenetværk og menigheder inddrages som partnere og aktører i det arbejde, som danske organisationer involverer sig i rundt om i verden.

Religion er en vigtig faktor

Ifølge CKU anser op mod 80 procent af verdens befolkning religion for at være en vigtig faktor i deres liv. I mange lande i det globale Syd ligger dette tal endnu højere. Det er baggrunden for at CKUs arbejde er vigtigt, også for en organisation som BDM, der er engageret i lande som Tanzania, DR Congo, Burundi og Rwanda, hvor kristendommen spiller en væsentlig rolle, når vi hjælper med at forbedre livet blandt de fattigste og i de fjerneste egne.

- Vi tror på, at forandring er mulig, skriver CKU på deres nye hjemmeside. - Troen på at mennesker og verden er skabt af Gud, motiverer os til at arbejde for forsoning, lige rettigheder, fred, retfærdighed og en bæredygtig verden. Vores mission er, at verdens fattigste oplever en grundlæggende forandring og styrkelse af deres værdighed og handlemuligheder, så de frisættes til et bedre liv. Det kalder vi global diakoni – et særkende ved kirkeligt udviklingssamarbejde.

 

Om CKU

Vil du vide mere om CKUs arbejde kan du læse om det på CKUs nye hjemmeside. I linket nedenfor kan du også se selve lanceringen med bl.a. minister for udviklingssamarbejde Flemming Møller Mortensen og en række andre aktuelle praktikere, forskere og trosbaserede aktører fra det danske NGO-miljø.

https://cku.dk/2021/01/center-for-kirkeligt-udviklingssamarbejde-er-gaaet-i-luften/