Julegaveidé: Køb bogen Safari - en rejse i Guds plan


Kom med tidligere BDM-missionær Ingrid Markussen på en åndelig, geografisk og menneskelig rejse i hendes bog ”Safari – en rejse i Guds plan”. Læs bogen, bliv beriget og lad dig inspirere af mange spændende beretninger og historier fra et langt liv i missionens tjeneste i Tanzania.

I perioden 1970 til 2007 var Ingrid og Jørgen Markussen udsendt i sammenlagt 20 år for BDM. Det fortæller hun om i bogen, som også spænder over barndommens oplevelse af kald til at tjene og mødet med ægtefællen, som i oktober rundede 75 år.

Parret er i dag involveret i kirkelivet i Christiansfeld, hvor de bor. Her er Ingrid også en erfaren guide i både Christiansfelds, Brødremenighedens og BDMs historie.

Alle indtægter fra ”Safari – en rejse i Guds plan” går ubeskåret til BDMs arbejde med uddannelse af børn og unge i Tanzania. Prisen er 100 kroner. Bogen er også udgivet på engelsk.

Bogen kan købes i Shop Karibu, Nørregade 14, Søstrehuset i Christiansfeld eller ved henvendelse til BDMs sekretariat på e-mail: bdm@bdm-dk.dk eller telefon 3529 4820.

Anmeldelse af Sten Nielsen, sognepræst, tidl. fundraiser i BDM (2018)

Det er en spændende rejse, Ingrid Markussen tager os med på i sin bog Safari – en rejse i Guds plan. Man kommer rigtig langt omkring både geografisk, åndeligt og menneskeligt.

Rejsen spænder over et helt liv. Og den rummer både barndommens tidlige oplevelse af kald til at tjene, og også mødet med sin kommende ægtefælle, Jørgen Markussen. Men især de mange års tjeneste, hvor Ingrid Markussen åbent og ærligt fortæller om deres kampe, glæder og sorger under ofte meget udfordrende forhold.

Safari – en rejse i Guds plan er et vidnesbyrd om, at Gud kalder og står ved sit kald – også når det menneskeligt set er umuligt, urimeligt eller ubærligt. Derfor er Safari – en rejse i Guds plan et meget stærkt dokument og vidnesbyrd!

Mit personlige kendskab til Ingrid Markussen går 13 år tilbage. Men langt tidligere var jeg blevet opmærksom på, at Brødremenighedens Danske Mission (BDM) havde et missionærpar udsendt, som var meget dedikerede i deres tjeneste for Gud.

Da jeg i 2005 blev Landssekretær i Brødremenighedens Danske Mission, BDM, fik jeg fornøjelsen af at være en del af 

forsyningstropperne for Ingrid og Jørgen Markussen under deres sidste udsendelse til Mwanza i Tanzania.

På alle måder et spændende bekendtskab som både udfordrede og gav stor glæde i arbejdet! Ingrid Markussen er udrustet med en helt særlig nidkærhed. Og dertil kommer en åndelig udrustning, der gør hende til en god sjælesørger med særlige nådegaver. En urokkelig tillid til Guds nærvær og handlen, kombineret med en karismatisk overbevisning om, at Gud hører bøn og griber konkret ind i menneskers liv og tilværelse, er drivkraften bag Ingrid Markussens levnedsløb i mission og tjeneste.

Derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at det var en god idé at opfordre Ingrid Markussen til at skrive nærværende bog, da hun og Jørgen Markus-sen var vendt hjem fra Tanzania for at blive i Danmark. Og selvom det krævede lidt overtalelse, glæder det mig overordentligt, at det lykkedes. Og ikke mindst glæder det mig, at bogen har høstet velfortjent anerkendelse i den danske udgave.

Det er mit håb og min bøn, at Safari – en rejse i Guds plan må finde udbredelse og blive til velsignelse i denne form også - og ikke mindst, at bogen må tjene til afklaring af kald og tjeneste for andre, der læser den.