Påskehilsen

Marjo ten Kate & Bert Muizebelt skriver påskehilsen fra Kipili, hvor de arbejder i sundhedsprojektet PHC. Projektet opsøger mere end 30 landsbyer langs søbredden på Tanzania-siden af Tanganyikasøen.

Tanzania
Der er søgt og nu også bevilget penge til en tredje fase af PHC-projektet. Denne fase skal især bruges til at sikre en god overlevering af PHC-projektet til den tanzanske regering, som forventes at videreføre det, når fase tre udløber i september 2019.

Den tredje fase handler om støtte og fastholde den positive udvikling på sundhedsområdet, som har fundet sted i 34 landsbyer langs Tanganyikasøen. Det er projektets mål at sikre befolkningen en helt basal adgang til sundhedsvæsnet. Derved bekæmpes bl.a. dødeligheden blandt mødre og småbørn, den generelle sundhedstilstand hæves på flere områder, og projektet giver en god sundhedsmæssig stabilitet i landsbyerne.

Samtidig får den lokale befolkning en erfaring af, at alle mennesker har ret til adgang til oplysning om sundhed og andre forhold som er med til at hæve levestandarden lokalt. Men også, at det enkelte individ har et ansvar i forhold landsbyfællesskabet og over for øvrigheden. Vi viser dem vej med vores sundhedsteam i projektet, som efterhånden er godt trænet og uddannet. Sundhedsteamet er i øvrigt allerede ansat af staten. Projektet giver dog et økonomisk tilskud, ligesom den medicinske stab har det privilegium at bo gratis i BDMs huse i Kipili.

D.R. Congo
Nu er vi i gang med at skrive en ansøgning om midler via en dansk kristen hjælpeorganisation, som støtter sådanne projekter. Vi ansøger om støtte til et projekt i tre år i D.R. Congo. Også her er der stor uvidenhed om sundhed, hygiejne, sygdomsbekæmpelse og meget andet. Og dødeligheden blandt mødre og børn er alt for stor.

I foråret rejser vi sammen med embedsmænd fra D.R. Congo og ledere fra Brødremenigheden i D.R. Congo på en kort tur for at høre og se, hvordan det står til, og hvordan befolkningen stiller sig til projektet. Det er et projekt under Brødrekirken i Rukwa Provinsen i Tanzania sammen med Brødrekirken i D.R. Congo. Af erfaring véd vi, at der skal foretages en grundig research, skrives rapporter o.m.a. Så desværre bliver der ikke så meget tid til kontakt med befolkningen i området i denne omgang. Vi håber, at starten på anden fase af sundhedsprojektet PHC i D.R. Congo kan blive i slutningen af 2018.

Lidt om os
Med Bert og mig går det godt. Vores kontrakt udløb egentlig i november 2017. Men nedenstående sag mod Knud Elmo Knudsen er medvirkende årsag til, at vi igen tog tilbage i Kipili, Tanzania.

Siden juli 2017 har vi varetaget Knud Elmo Knudsens ansvarsområder ud fra Kipili, indtil der kommer en afklaring på fremtiden. Knud Elmo Knudsen er i Danmark, fordi han i sommer blev udvist af Tanzania og erklæret for uønsket i landet. Begrundelsen for dette skridt er uklart, derfor har BDM engageret en advokat til at hjælpe med at få afklaret og forhåbentlig omstødt udvisningen.
I begyndelsen af februar 2018 var der berammet en retssag mod immigrationstjenesten og staten. Men modparten mødte ikke op til retssagen, som derfor blev udsat til april. Her var det dommeren, der udeblev, så nu er retssagen endnu en gang udsat.

Søndag den 18.marts havde vi ved gudstjenesten her i Kipili et specielt festligt indslag med optræden af fem kor, heraf to fra nabobyerne Kirando og Kalungu. Der var også et børnekor, ungdomskor og Kipilis eget kirkekor. Vi nød 2½ times kormusik i kirken! Pragtfuldt! Masser af rytmisk bevægelse og glade dansetrin, som vi ikke kender til i Europa. Specielt tøj af smukt skinnende stof. Alle 60 kormedlemmer (+ små børn) ankom lørdag, overnattede og spiste i Kipili. Det krævede meget forberedelse og stor fleksibilitet. Det kan vi godt lære noget af!

For to måneder siden fik vi elektricitet i kirken ... så nu kommer der høj musik ud af højtalerne. Og vi tænker lidt vemodigt tilbage på den traditionelle sang og dans med lokal trommemusik til. Men vores kirkemedlemmer synes, at det er fantastisk. Og vi er jo kun gæster...

Påske
Forberedelserne til påske er i fuld gang, og vi hører dagligt korene øve i kirken, som er lige oven over vores hus. Vi giver to får til påskemåltidet (det gjorde Knud altid), som spises i kirken efter gudstjenesten. Menigheden sørger for ris, bønner og ugali.
Fårene går endnu og græsser, uvidende (ligesom vi mennesker) om deres fremtid. Men deres skæbne ligger fast: De bliver slagtet påskelørdag.

Vi ønsker jer her fra Kipili velsignede påskedage, alt godt og Guds velsignelse over jeres daglige liv.

Bert Muizebelt & Marjo ten Kate
Kipili, Tanzania

Du kan læse mere om PHC sundhedsprojektet her