Påskefejring på Star Mountain

Star Mountain Rehabilitation Center har fejret palme søndag og påskefest den 05.04.2018 i samarbejde med pastor Imad Haddad. Elever og pårørende fra Star Mountain Rehabilitation Center, SMRC, deltog i fejringen sammen med alle medarbejdere på SMRC.

Højtideligheden begyndte med en march for alle deltagere, hvor alle bar palmegrene i hænderne. Vi gik ud til skoven, svingende med palmegrenene og sang "Hosanna i det højeste". Derefter prædikede pastor Imad Haddad og forklarede os om de enkelte dage i påskefesten: Palmesøndag, Langfredag, hvor Jesus blev korsfæstet og Påskedag, hvor Jesus stod op af graven.
Derefter deltog alle i en sjov ægjagt, hvor det drejer sig om at finde påskeæg, som er gemt i skoven omkring centeret. Det hører med til vores religiøse tradition omkring påskefejringen.

God påske.