børnehjem, Uvira, handicappede børn, DR Congo, Edmonds børnehus

Børnehjem for handicappede i Uvira

I PARTNERSKAB MED Brødrekirken i det østlige DR Congo driver BDM et børnehjem for 60 handicappede forældreløse børn udenfor byen Uvira ved Tanganyikasøens nordlige ende. Børnehjemmet består af 5 huse med plads til 12 børn i hvert hus. Hvert hus har en ”plejemor”, som sørger for børnene i hverdagen.

Krig, vold og konflikter har præget DR Congo i årevis, og efterladt tusindvis af børn i sårbare livsvilkår. Nogle har mistet begge forældre, andre er bare blevet efterladt under flugten fra voldelige militser.

Partnerskab med Brødrekirken

Brødrekirken i distrikt Kivu Sud har taget ansvaret for hundredvis af forældreløse børn i området. BDM har påtaget sig ansvaret for økonomien på børnehjemmet i Uvira, hvor der bliver sørget for mad, tøj, skolegang og behandling af op til 60 handicappede børn. Derudover sørger vi for skolegang til yderligere 100 forældreløse børn.

Med projektet i Uvira har vi mulighed for med støtte fra danske kirker, menigheder, virksomheder og andre donorer at give nyt liv og håb til en børnegruppe, som ellers ikke har nogle livs- eller fremtidsmuligheder i DR Congo. Børnene går i den lokale skole integreret med andre børn fra landsbyen.

Giver børnene et værdigt liv

Det koster cirka 50.000 kroner årligt pr. hus at drive projektet. Med fem huse, der til sammen rummer 60 børn, er det et årligt budget på op mod 250.000 kroner. Udover børnehjemmet rummer området også en helseklinik og en skole til 350 elever i nærheden.

Perspektivet i indsatsen for de handicappede børn er at løfte børn, som er nederst på den sociale rangstige, ud af fattigdom og sult, bekræfte deres værdighed og rejse dem op til et liv med skolegang, sundhed og trivsel - som andre børn. 

På det fattigstes side

Ud fra et kristent menneskesyn - at hvert eneste barn er skabt i Guds billede - yder vi dem omsorg og give dem tryghed og muligheder for at udfolde sig. Sammen med den lokale Brødrekirke stiller vi os på de fattigste og mest sårbare børns side, og forsvarer deres ret til at være her og være en ligeværdig del af samfundet.

BDMs pendlermissionær Knud Elmo Knudsen besøger og tilser årligt projektet og fungerer også som supervisor for ledelsen af børnehjemmet.