Star Mountain på Vestbredden

Star Mountain Rehabilitation Centre er Brødrekirkens hjælpe- og rehabiliteringsarbejde for psykisk og fysisk handicappede børn og unge lidt nord for Jerusalem tæt ved Ramallah på Vestbredden.

BDM har i mange år støttet arbejdet. I perioden 2016-2018 har vi med støttekroner fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) udviklet et udadrettet projekt ud fra Star Mountain. Projektets formål har primært været kapacitetsopbygning og træning af børn og unge og deres familier, som lider af psykiske sygdomme og de tabuer, der er forbundet hermed i en mellemøstlig kultur.

I maj 2020 blev BDM godkendt af CISU til at fortsætte og udvide det tidligere projekt over de næste 2 år via støtte fra Civilsamfundspuljen. Projektet skal fremme inkludering af personer med intellektuelle handicap i 30 skoler i det palæstinensiske område, for at de kan leve et liv med mere værdighed.

Projektet er et partnerskab mellem BDM og Star Mountain rehabiliteringscenter.

VIDEOPRÆSENTATION AF STAR MOUNTAINS REHABILITERINGSARBEJDE (ENGELSK)