På den årlige Missionsfest aflægger generalsekretæren en organisatorisk beretning (arbejdsberetning), der er med til at belyse organisationens arbejde siden sidste Missionsfest.

De enkelte års beretninger kan læses ved at vælge årstallet i menuen til venstre.