BDM, Congo, DR Congo, fødeklinik, sundhedsklinik, sundhedsarbejde, PHC

BDM får donation til nyt fødeafsnit på Congo-klinik

Med en 100.000 kroner donation fra Sundhedspersonalets Missionsfællesskab (SMF) kan BDM opføre en fødeafdeling i det østlige DR Congo. Her driver vi, sammen med Brødrekirken, et kombineret børnehjem-skole-sundhedsklinik projekt

I landsbyen Kakusi lidt syd for byen Uvira i regionen Kivu Syd kan det koste livet at give liv. Det sker for op mod 10% af de gravide kvinder og deres småbørn ved fødselskomplikationer.

Mangel på fødeklinikker

Loven siger, at gravide kvinder kun må føde på anerkendte klinikker, men mange når aldrig frem til at kunne føde under trygge forhold eller modtage den nødvendige lægehjælp. Mangel på sygehuse, sundhedsklinikker og offentlig befordring betyder, at mødre- og børnedødeligheden nærmer sig 10 % i yderområder som BDM arbejder i.

- Problemet er, at regeringen ikke tager initiativ til at bygge klinikker, men overlader det til private eller lokalbefolkningen selv, siger pendlermissionær Knud Elmo Knudsen, som har et indgående kendskab til forholdene i Øst Congo.

Tidligere forsøg mislykkedes

Sundhedspersonalets Missionsfællesskab har i en årrække været en vigtig samarbejdsorganisation for en række missionsorganisationer og deres udsendte sundhedspersonel. Nu opløser de sig selv og uddeler derfor 1,1 million danske kroner til sundhedsrelaterede missionsprojekter. 

- BDM sendte tre projektforslag, hvoraf det ene blev godkendt, fortæller generalsekretær Jens Peter Rejkjær.

- Vi har fået 100.000 kroner til at opbygge et fødeafsnit ved sundhedsklinikken i Kakusi. Det er vi meget taknemmelige for. Man har tidligere forsøgt at indrette et fødeafsnit i forbindelse med klinikken, men sundhedsmyndighederne ville ikke acceptere bygningen, fordi den ikke levede op til kravene. - Forholdene var for dårlige. Det skal der ændres på nu, siger Jens Peter Rejkjær:

Redder liv

Med donationen fra SMF kan BDM nu bygge en ny fødeafdeling i tilknytning til sundhedsklinikken, som drives af den lokale Brødrekirke. Det vil mindske tabet af menneskeliv og al den smerte, disse tab medfører for de pårørende og deres omgivelser. BDMs fokuserer særligt på at hjælpe de mindrebemidlede og udsatte grupper i området, herunder kvinder, børn og forældreløse handicappede børn.

Ifølge Knud Elmo Knudsen står uddannede læger og sygeplejersker allerede klar til at varetage de vigtige arbejdsfunktioner på fødeafdelingen. Det nye projekt implementeres af den lokale kirke med løbende tilsyn fra Knud Elmo Knudsen, som har stor tillid til Brødrekirken og dens ledere i provinsen. 

- Arbejdet påbegyndes snarest muligt, og forventes at stå færdigt i løbet af 2021, siger Knud Elmo Knudsen.