Mindeord om Knud Schjødt-Pedersen

Den tidligere BDM-medarbejder Knud Schjødt-Pedersen (f. 1925) var sammen med sin hustru Ruth udsendt i et halvt år som midlertidig præst og rådgiver for BDMs mission i Albanien.

Ruth og Knud rejste til Albanien i begyndelsen af året 1996 og virkede der i nogle måneder. De rejste til Tirana, hvor der på det tidspunkt - i overgangen mellem streng kommunisme og en ny og ukendt styreform - herskede både primitive og kaotiske forhold og engagerede sig i det vanskelige arbejde med at gøre noget for den hårdt plagede befolkning.

Når albanske ledere og andre fra Brødrekirken var i Danmark, skulle de gerne have muligheden for at besøge Ruth og Knud i Ebeltoft. Dette gjaldt tillige unge albanere på f.eks. højskoleophold i Danmark.

Ruth og Knud fik således en stor plads i albanernes hjerter, der opstod varme venskaber, som blev varige gennem alle årene efter deres ophold.

Knud var en formidabel organisator. Det var der brug for i de første år i den nye kirkes liv. Der skulle organiseres ledelse – en slags menighedsråd – gudstjenestefejring, dåbsforberedelse og alle de mange nødvendige forhold, der skulle på plads for skabelsen af levedygtige menigheder, børnegrupper, bibelarbejde for unge og voksne, socialt og diakonalt engagement og meget mere.

Han lavede f.eks. også den første kirkebog til brug for indførelse af navnene på først og fremmest alle døbte. Nummer 1 i den bog er Dena Grillo, som nu er i den afsluttende fase af teologistudiet og sigter på at blive den første lokale præst i den unge kirke. Hans glæde var stor, da Dena startede sit teologiske studium, ligesom har forsøgt at følge hende gennem studieforløbet.

Ruth og Knud Schjødt-Pedersen har sat sig varige spor og rige minder i den unge kirkes historie.

Æret være hans minde!

 

Ankjær Toftgaard Poulsen/Jens Peter Rejkjær