Derfor missionskonference 2019!

”Ved slutningen af sit virke og efter sin opstandelse sender Jesus sine første disciple ud i verden. De får til opgave at gøre alle folkeslag til hans disciple. Dermed bliver disciplene apostle. Det vil sige: de bliver redskaber, iværksættere og tegn på hvad Gud gør i verden. På samme måde må vi høre Jesu ord som vores tilladelse til at gå ud i verden, den verden hvor al magt i himmelen og på jorden er givet den Opstandne. Overalt er vi kaldet til at være redskaber, iværksættere og tegn på den Opstandne!”

Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær i Dansk Missionsråd

”Da Jesus forlod denne jord, fortæller bibelen at han gav sine disciple en befaling, om at gå ud med ordet om frelsen af nåde og om at døbe mennesker til fællesskab og lære dem at leve som bibelen beretter. Den sendelse som begyndte dengang, er stadig aktuel i dag, mission er viljen til at gå med fredens budskab til mennesker i vor verden, og under andre himmelstrøg end vores. International mission er vigtig for Jesus ønskede at hans ord skulle nå alle mennesker, og som hans disciple, ønsker vi det samme."

Niels Hankelbjerg Mortensen, landsleder for Indre Missions Unge (IMU)

Vi anbefaler konferencen