missionsfest, bdm, generalforsamling

Missionsfesten i maj

Årets missionsfest afholdes søndag den 17. maj. Vi begynder som sædvanlig i Brødremenighedens kirke kl. 10.00, hvor sognepræst Niels Nymann Eriksen prædiker

OPDATERING 16-04-2020: MISSIONSFESTEN ER AFLYST!

Nymann Eriksen er sognepræst ved Apostelkirken i København – en kirke, der er kendt for sit store engagement i flygtninge- og indvandrerarbejdet. Kirkens vision er at søge ind i Kristi ro og at tage del i Kristi uro for verden. Efter gudstjenesten er der middag i Multisalen, hvorefter missionsfesten fortsætter.

Biskoppen fra Tanzania

I år får vi besøg af Brødrekirkens ledelse i Vesttanzania med blandt andre kirkens formand og biskop Ezekiel Yona og hans hustru. De er i Danmark i forbindelse med en partnerskabskonference, som afholdes i de efterfølgende dage. Derudover bliver der sidste nyt om BDMs missionsarbejde. 

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes også, hvor der vil være en beretning fra BDMs formand og generalsekretær. Opstilling af kandidater til bestyrelsen og forslag, som ønskes behandlet på årsmødet, indsendes jf. vedtægterne skriftligt til BDMs sekretariat senest 2 måneder før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes en måned før årsmødet til alle medlemmer.

Vi vil igen i år forsøge at tilrettelægge en god, spændende og indholdsrig dag med fokus på Guds mission i en foranderlig verden. Hjertelig velkommen!