Missionsfest 2018

Det var måske forårets smukkeste søndag, den 6. maj, da flagene gled til tops i Christiansfeld. Sol fra en skyfri himmel, og ca. 160 missionsvenner samledes til festlig gudstjeneste i Brødremenighedskirken. I den smukke gamle kirkesal, udsmykket med nyudsprungne bøgegrene, løftede salmesangen sig til himlen, og vanen tro lød der også smuk korsang fra pulpituret. Dagens prædikant, prof. Kurt Larsen fra Aarhus, prædikede over Jesu ypperstepræsteligt bøn. Særligt lagde han vægt på tre afsnit og sluttede med at understrege, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Det er et tema i Jesu bøn – og i mission og Missionsfest. Læs prædikenen her

Efter gudstjenesten nød ca. 100 deltagere en fin middag. Og særlig opmærksomhed fik en 80-års fødselar, som havde inviteret familie med til gudstjeneste og spisning. Missionsfesten udgør, som barnebarn af biskop Gaarde, en stor og vigtig del af fødselarens barndomserindringer.

Missionsforsamlingen
ledtes af generalsekretær Jens Peter Rejkjær, der bød velkommen til en oplagt forsamling i en smukt pyntet sal. Det var en særlig glæde at præsentere nye medarbejder: Janice og Mads Refshauge Jakobsen, som udsendes til Tanzania i efteråret, og Tine Elmelund Christensen, ny ungdomsmedarbejder. Desuden præsenterede generalsekretæren Knud Elmo Knudsen, der stadig er i DK, og Marjo ten Kate, der leder sundhedsprojektet PHC ved Tanganyikasøen.

Fra arbejdet
Knud Elmo Knudsen delte en gribende billedberetning fra børnehusene i Uvira, D.R. Congo, hvor fem huse danner hjem for ca. 60 forældreløse, handicappede børn. BDM har bistået den lokale Brødrekirke med opførelsen og understøtter også driften økonomisk.

På den baggrund var der stor lydhørhed for et indslag om, hvad BDM bruger pengene til, og hvilke muligheder, der er for at støtte økonomisk, inden forsamlingen gik over til afholdelse af generalforsamlingen. Beretningen blev aflagt af Jørgen Bøytler, formand for bestyrelsen, og generalsekretæren berettede fra arbejdet. Begge beretninger og referat fra generalforsamlingen er på BDMs hjemmeside, www.bdm-dk.dk

BDM-U
Efter kaffepausen med god tid til at få talt sammen, mødte vi BDM-U, repræsenteret ved Tine Elmelund Christensen og tre tidligere volontører. Forsamlingen fik et fint overblik over aktiviteter og BDM-Us selvforståelse. Der er målsætninger for det kommende år både mht. medlemstal og aktiviteter.

Nye medarbejdere
Til slut fik forsamlingen lejlighed til at møde det nye missionærpar, Janice og Mads igennem et lille interview v. formand Jørgen Bøytler, ligesom Marjo ten Kate ganske kort gav en rapport fra arbejdet i sundhedsprojektet, PHC.

Tak for en fantastisk fin festdag – i BDM glæder vi os igen over et trofast bagland, der både beder, støtter og arbejder med i kærlighed og følgeskab.