Missionsfest 2018 & Generalforsamling

Søndag den 6. maj 2018 indbydes der Missionsfest
&
Generalforsamling i BDM


Velkommen til en stor festdag med mulighed for at komme tæt på BDMs arbejde, medarbejdere og venner. Og ikke mindst en stor dag om mission!

Program:
kl. 10.00: Festgudstjeneste i Brødrmenighedskirken. Liturg er formand for BDM, pastor Jørgen Bøytler, og professor Kurt larsen, Århus, prædiker.

kl. 11.45: Frokost i Multisalen i Søstrehuset, Nørregade 14. Kom og spis med. Maden er gratis men der kan gives en gave til BDMs arbejde.

kl. 13.00: Missionsfest med arbejdsberetning, indslag fra medarbejdere ude og hjemme, nyt fra arbejdsfelterne og meget mere. Vi får besøg af Knud Elmo Knudsen, der (stadig) er i DK; og så bliver der mulighed for at møde Janice & Mads Refshauge Jakobsen, der er tæt på at afslutter deres ophold på missionsskolen i England - og nu forbereder sig på at rejse ud i en tjeneste i Tanzania.

Under missionsfesten er der generalforsamling for medlemmer af BDM. Se dagsorden herunder. Og der er også mulighed for at give en Missionsfestgave til arbejdet.

Indkaldelse til Generalforsamling for medlemmer af BDM:

Generalforsamlingen afholdes søndag den 6. maj 2018 med flg. dagorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget
5. Valg til bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Opstilling af kandidater til bestyrelsen og forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til BDMs sekretariat senest to måneder før generalforsamlingen. En kandidat skal være fyldt 18 år og medlem af BDM. Kandidatforslag skal være ledsaget af:
- en skriftlig erklæring fra fem medlemmer, der er stillere for kandidaten,
- en skriftlig erklæring fra den foreslåede kandidat om, at vedkommende tilslutter sig BDMs formål og grundlag (§ 2) og er villig til at stille op som kandidat.
Bestyrelsen kan opstille kandidater til bestyrelsen, og temmeberettiget ved valg til bestyrelsen er kun medlemmer af BDM