Missionsfest og Generalforsamling 2017

Søndag den 21. maj 2017 indbyder vi til Missionsfest i BDM. Velkommen til en stor festdag med mulighed for at komme tæt på BDMs arbejde, medarbejdere og venner.

Program:
kl. 10.00: Festgudstjeneste i Brødrmenighedskirken. Liturg er formand for BDM, pastor Jørgen Bøytler, og biskop Steen Skovsgaard prædiker.

kl. 12.00: Frokost i Multisalen i Søstrehuset, Nørregade 14. Kom og spis med for kr. 150,- pr. person.

kl. 13.00: Missionsfest med arbejdsberetning, indslag fra medarbejdere ude og hjemme, nyt fra arbejdsfelterne og meget mere. Vi får besøg af Muizebelsts fra PHC-projektet i Tanzania, Mads R. Jakobsen, der er på missionsskole i England og Ghada Naser og to mere fra Star Mountain i Israel.

Under missionsfesten er der generalforsamling for medlemmer af BDM. Se dagsorden herunder. Og der er også mulighed for at give en Missionsfestgave til arbejdet.


Indkaldelse til Generalforsamling for medlemmer af BDM:

Generalforsamlingen afholdes søndag den 21. maj 2017 med flg. dagorden:

1.Valg af dirigent

2.Beretning

3.Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4.Fremlæggelse af budget

5.Valg til bestyrelsen

6.Indkomne forslag

7.Eventuelt

Opstilling af kandidater til bestyrelsen og forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til BDMs sekretariat senest to måneder før generalforsamlingen. En kandidat skal være fyldt 18 år og medlem af BDM. Kandidatforslag skal være ledsaget af:
- en skriftlig erklæring fra fem medlemmer, der er stillere for kandidaten,
- en skriftlig erklæring fra den foreslåede kandidat om, at vedkommende tilslutter sig BDMs formål og grundlag (§ 2) og er villig til at stille op som kandidat.
Bestyrelsen kan opstille kandidater til bestyrelsen, og temmeberettiget ved valg til bestyrelsen er kun medlemmer af BDM