Knud Elmo Knudsen

Knud Elmo Knudsen er ansat som pendlermissionær med fast bopæl i Christiansfeld. Der er tale om en permanent ordning, hvor Knud Elmo Knudsen skal bistå arbejdet i Burundi og D.R. Congo (Øst Congo) gennem regelmæssige besøg og ophold hos Brødrekirkerne lokalt.

Endvidere er Knud Elmo Knudsen rådgivende i arbejdet ude og hjemme, ligesom han står til rådighed for mødevirksomhed, undervisning og andet i Danmark. Se interview om Knud her

Adresse: Nørregade 7, 6070 Christiansfeld

Steen Mølgaard Andersen

Steen Mølgaard Andersen er ansat som læge ved spedalskhedshospitalet i Sikonge. Steen arbejder blandt de spedalske i spedalskhedslandsbyen ...., og samtidig laver han opsøgende arbejde for at fortælle om symptomer, som man skal være opmærksomme på. 

Steen har været ansat siden 2002 og hans viden på området er enorm. 

Steens adresse er: Steen Møllgaard Andersen, P.0. Box 37, Sikonge, Tanzania

Marjo ten Kate og Bert Muizebelt

Marjo ten Kate og Bert Muizebelt arbejder som missionærer i et sundhedsprojekt - Preventive Health Project ved Tanganyikasøen. De besøger landsbyerne ved søen, etablerer sundheds- og vandkomiteer og hjælper befolkningen til at forholde sig til de rettigheder, de har. 

Janice & Mads R. Jakobsen

Efter endt uddannelse på All Nations Christian College er ægteparret Janice og Mads nu klar til at rejse til Tanzania, hvor de begynder på sprogskole i september og bosætter sig på missionsstationen i Kipili sidst på året.

Vær med til at bede for Janice og Mads og deres tjeneste i Kipili. Du kan også støtte med en gave til BDM her.

Læs mere om parret her og se en videopræsentation her