Kigoma, missionær, Rasmus Kjær Jensen

Missionær vil så små frø

Det nye år er kommet godt i gang for Kigoma-missionær Rasmus Kjær Jensen. I samarbejde med kirkeledelsen i Lake Tanganyika provinsen er han i gang med en række seminarer, hvor han rækker ud til fem kirker i området

- Forløbet er planlagt til at vare fem måneder, hvor vi frem til maj måned underviser i de lokale kirker. Fire dage om ugen vil jeg derfor sammen med en tolk komme på kirkebesøg og holde seminarer ude lokalt, hvor folk bor og lever, fortæller han.

- Når forløbet er gennemført, vil deltagerne have modtaget op mod 50 timers undervisning i temaer ud fra bogen ”Our Moravian Treasuse”, og emnet ”Hvem er jeg”. Desuden gennemgås Lukasevangeliet på seminaret, så også kendskabet til Bibelen forøges.

Overraskende stort fremmøde

Allerede på de første seminarer er Rasmus blevet overrasket over de mange fremmødte.

- Det var mit håb at samle omkring 64 elever, men det kunne godt tyde på at op mod 100 elever vil gennemføre forløbet. Det vil være særdeles glædeligt, siger han.

Swahili har vist sig at være en udfordring for den danske missionær. Derfor har han nu fået ansat en tolk til at oversætte, når han underviser. Hun hedder Glaiety Katale og er datter af Biskop Charles J. Katale. Som nylig uddannet bachelor holder hun et års pause, inden hun skal læse videre på en kandidat i psykologi.

- Glaiety står for undervisningsteamet ”Hvem er jeg”, hvor hun tager udgangspunkt i et materiale, jeg har forfatter, siger Rasmus. - At få hende med rundt er en velsignelse af format, og en gave til missionsarbejdet, vi står i. De studerende virker glade for hende og hendes måde at undervise på,

Vil gerne så frø, der spirer

- Mit fokus det næste halve år er på at oplære og disciple andre i troen. Jeg vil gerne så nogle frø, og efter bedste formåen hjælpe frøene til at vokse.

Det er vigtigt for BDM og for Brødrekirken, at vi understøtter de brødre og søstre, som har en eller anden form for lederrolle i kirkerne. - Og vi må altid begynde med at så i den jord, vi kan komme i nærheden af, siger Rasmus.

- Jeg vil gøre mit til, at Jesus bliver båret i de kristnes hjerter. Det, at samle dem til undervisning, håber vi vil få en afsmittende effekt på de enkelte menigheders liv og tro.