Knud Elmo Knudsen til DK, Knud i Danmark, BDM, Kipili

Knud Elmo Knudsen til DK!

Missionær Knud Elmo Knudsen, der har været udsendt af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) i en længere årrække, kom til Danmark den 21. juli 2017.
Årsagen er, at Knudsen er blevet bedt om at forlade landet af de tanzanske myndigheder. Begrundelsen, der af BDM, kirke og samarbejdspartnere vurderes at være helt ubegrundet, er, at Knudsen skulle have handlet i modstrid med landets love. Det skulle være sket, da han på foranledning af internationale myndigheder i år 2000 var engageret i at sende congolesiske flygtninge videre til en flygtningelejr i Kigoma, Tanzania.
BDM og Brødrekirken i Tanzania arbejder målrettet på at situationen afklares, og håber at Knudsen hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet i Tanzania. I mellemtiden er ansvaret for arbejdet overgivet til missionærerne Marjo Ten Kate og Bert Muizebelt, Kipili.
For uddybende oplysninger kontakt venligst:

BDM’s General- og missionssekretær Jens Peter Rejkjær, tel. +45 2612 5105, e-mail jpr@bdm-dk.dk eller

BDM’s Formand Jørgen Bøytler, tel.+45 4036 1420, e-mail: boytler@ebu.dk 

Her kan du læse artikler om Knud Elmo Knudsens arbejde