Mindeord: Elly Martine Jørgensen

Ved tidligere missionær Elly Martine Jørgensens død har vi fra sønnen Jørgen Jørgensen modtaget følgende mindeord:

Elly Martine Jørgensen var født 1927 og opvokset i Sindal, hvor hendes forældre var forpagtere ved Sindal Præstegård.

Efter at have haft plads på landet, blev Elly Jørgensen optaget som elev på Haslev Udvidede Højskole 1947. Samme år blev hendes kommende mand, Harry Jørgensen, som hun allerede havde mødt som ganske ung, færdiguddannet som diakon på Kolonien Filadelfias Diakonskole og sammen besluttede de at blive på Sjælland og fortsætte med at læse. De blev gift i Sindal Gamle Kirke 1950 og slog sig ned i København.  

På opfordring af Brødremenighedens Danske Mission i Christiansfeld blev parret i 1954 udsendt til Sikonge, Vest-Tanganyika (nu Tanzania), hvor de skulle lede spedalskhedslandsbyen Kidugalo. I årene frem til 1967, hvor parret igen vendte tilbage til Danmark, blev Kidugalo udbygget til en selvforsynende landsby for godt 500 spedalske med blandt andet sygestuer, en skole og en ny kirke. I tiden som missionær blandt spedalske i Tanzania, stod Elly for arbejdet med kvinder og børn, og her startede hun blandt andet også et væveri.

Fra 1969 – 1971 virkede Elly og Harry Jørgensen som præstepar i Vejby-Sejlstrup 1968-1971, derefter virkede parret i Christiansfeld, hvor Harry Jørgensen arbejdede som missionssekretær i Brødremenighedens Danske Mission 1971 – 1974 og indtil pensionen igen som præstepar i Vorgod-Fjelstervang 1974 – 1991.

Elly Jørgensen deltog aktivt i arrangementer og møder både i præstegården og rundt omkring, hvor hun var en efterspurgt fortæller, som på en meget levende måde fortalte bibelhistorie og historier fra dagliglivet, både herhjemme fra Danmark og fra Tanzania. Parret forfattede og nedskrev deres oplevelser fra årene i Tanzania i bogen ”Et bundt breve fra Afrika fortæller historie – 14 år blandt spedalske”.

De sidste år boende parret på Glesborg Plejecenter, hvor Harry Jørgensen døde i 2018. Elly Jørgensen efterlader fire børn med familier.

Mindeord: Helga Wegeberg

Ved tidligere missionær Helga Wegebergs død skrev Viggo Mortensen i samarbejde med Kirsten og Anders Christensen og Elisabeth Hejbøl et mindeord i Kristeligt Dagblad, som vi her bringer uddrag af:

Helga Wegeberg sov stille ind den 6. april på Herning Sygehus. Hun havde i de sidste år ophold på plejehjemmet Beringshaven i Holstebro. Et par måneder forinden havde hun på plejehjemmet fejret sin 95-års fødselsdag med familien.

Med Helga Wegebergs død er et langt og begivenhedsrigt liv kommet til sin afslutning...

...For Helga, der kom fra en pietistisk baggrund, var det naturligt at være optaget af mission. Hendes eventyrlyst og kristelige sindelag førte til, at hun meldte sig hos Brødremenighedens Danske Mission for at blive missionær. Hun var hele livet optaget af Brødremenighedens fromhed. Hendes kaldelse til missionær førte hende først til England, hvor hun som forberedelse til udsendelsen blandt andet fik en uddannelse til jordemoder. Derefter kom hun til Tanzania, hvor hun arbejdede på missionshospitalet i Sikonge i henved 10 år. Når man talte om den tid med hende, var hun altid ærlig med, at det havde været en hård, men også lærerig, tid, og hun bevarede livet igennem en kærlighed til Afrika og afrikanerne. ”

 

Efter sin pensionering som 60-årig mødte hun den 20 år ældre Vilhelm Mortensen, som hun som 64-årig giftede sig med. Helga havde ikke været gift tidligere og havde ikke fået børn. I 2001 døde Vilhelm Mortensen og efterlod Helga som enke, først på Fyn, derefter i sit eget hus i Holstebro og til sidst på plejehjemmet.

Helga Wegeberg blev udsendt af BDM til Sikonge i Tanzania som missionær, og virkede der på missionshospitalet som jordemoder fra år 1957 og 10 år frem.