Kroner til kvinder, konference og kirke

En kirke beskadiget af en storm. En bil til kvindeteam med voksende forbønstjeneste. En stor kvindekonference med 500 deltagere. BDM har hjulpet Brødrekirken i Tanzania med tre mindre projekter

Megido Ministry: Kvinder i bøn

Der var stor begejstring, da kvindeteamet Moravian Megido Ministry i begyndelsen af året kunne tage en ny minibus i brug i tjenesten.

I begyndelsen af 2018 virkeliggjorde en gruppe kvinder under ledelse af biskop Ezekiel Yonas hustru, Frola Ezekiel Yona, deres vision om en ”mobilt” bedetjeneste, hvor kvinder underviser og opmuntrer til bøn i en række menigheder og sogne i Brødrekirkens provins i Vest-Tanzania. I tjenesten, som bærer navnet Moravian Megido Ministry, rækker de ud til menighederne med forbøn og betjening. Samtidig udrustes de lokale kristne til at sætte bønnen på dagsordenen i deres menigheder. Et særligt fokus er på at hjælpe de unge og kvinderne til at være aktive og tage nye initiativer. Arbejdet udføres med tilsyn af provinsen Vest-Tanzanias evangeliserende arbejde.

Et af de store behov for teamet har vist sig at være bedre transportmuligheder. Derfor udtrykte de overfor BDM et ønske om at erhverve en minibus til 8-10 personer. Den vil gøre det muligt også at komme ud til mere øde steder og også besøge de menigheder, som har langt til de større byer. På den baggrund besluttede BDM i slutningen af 2020 at donere et beløb på 70.000 kroner til projektet.

 

Emau Church genopbygget

Efter et kraftigt stormvejr stod menigheden i Emau Church pludselig uden tag over hovedet i efteråret 2020. Derfor modtog BDM og vores tyske søsterorganisation HMH (Herrnhuter Missionshilfe) hen på efteråret en ansøgning fra Rukwa Provinsen i Tanzania om hjælp til at rekonstruere kirken.

Sammen med HMH besluttede BDM at donere i alt 20.000 kroner til kirken. - Genopbygningen af Emau Church er gået godt og vi nærmer os en afslutning. Nu har de igen tag over hovedet, når de fejrer gudstjenester, rapporterer formand for provinsen, Erord Rupia Simae. - Vi takker for støtten, som er meget værdsat.

 

Stor kvindekonference i Rukwa provinsen

I 2021 samler Brødrekirken i Rukwa provinsen i Tanzania 500 kvinder til en konference ud fra overskriften: ”Stræb efter fred med alle og efter den helligelse, uden hvilken ingen kan se Herren” (Hebræerbrevet 12, 14). BDM yder et tilskud på ca. 20.000 kroner til at dække konferenceudgifterne for de mange deltagende kvinder.

Deltagerne vil komme fra provinsens seks distrikter og tæller blandt andet 100 præstehustruer og 75 søndagsskolelærere, oplyser formanden for provinsen, Erord Simae. Både kvindelige præster og dygtige lægfolk vil undervise på konferencen, hvor temaerne for undervisningen bliver entreprenørskab, Covid-19-sundhedsforebyggelse, personlig helbredelse og kvindens rolle i kirken. Underviserne kommer fra Rukwa provinsen og to andre af Brødrekirkens provinser i Tanzania.

Erord Simae håber desuden, at konferencen vil være med til at åbne døre, så flere kvinder vælger at søge ind på kirkeprovinsens teologiske seminar i fremtiden.

- Formålet med konferencen er at udruste kvinderne til at forstå dem selv bedre og gribe mulighederne i deres nære omgivelser. Både åndeligt, økonomisk og sundhedsmæssigt. Vi vil give kvinderne et løft, så de får viden og færdigheder, de kan bruge til at forbedre deres levevilkår og tjene både Gud og mennesker omkring dem, siger Erord Simae.