Knud Elmo Knudsen frikendt!

Ved en retssag i Tanzania den 26.11.2018 er det slået fast, at det var en forkert kendelse, da Knud Elmo Knudsen pludselig blev udvist af Tanzania i sommeren 2017.

Det fremgår af afgørelsen, at dommeren har lagt vægt på, at udvisningen af Knud Elmo Knudsen var baseret på forkerte lovbestemmelser. Derfor er den ophævet fra datoen for domstolens afgørelse.

Konsekvenserne af denne kendelse er endnu uklare. Men vi håber på, at det også betyder, at Knud Elmo Knudsen igen får mulighed for at rejse ind i landet.

Vi er Gud og mennesker dybt taknemmelige for denne udvikling og glæder os over de muligheder, der hermed åbnes for Knud Elmo Knudsen igen i forhold til hans nuværende ansættelse som pendlermissionær for BDM.