TILLYKKE: BDM-missionær Knud Elmo Knudsen fylder 70 år

Knud Elmo Knudsen, Christiansfeld, blev missionær for Brødremenighedens Danske Mission (BDM) i Østafrika i 1999. Mandag den 3. august fylder han 70 år.

Knud Knudsen levede de første seks år af sit liv i det sydlige Tanzania nær Malawisøen, hvor hans forældre var udstationeret. Først efter 43 år i Danmark satte han i 1999 igen foden på afrikansk jord, som udsendt af BDM til missionsarbejdet i Kipili i Tanzania efter, at hans hustru døde af kræft. I mellemtiden havde de fået to døtre, og Knud en læreruddannelse og et job som lærer på Tyrstrup Skole i Christiansfeld, hvor han arbejdede i 23 år.

I Tanzania og senere DR Congo, Burundi og Rwanda var Knud Elmo Knudsen primus motor i opstarten og udviklingen af BDMs diakonale projekter omkring børnehjem, skoler og sundhedsprojekter, og derudover evangelisation og undervisning i de områder, der støder op til Tanganyikasøen.

I årenes løb voksede dette arbejde med Knud som pioner og styrmand, både på landjorden og når båden var eneste transportvej til landsbyer, kirker og projekter langs den 600 kilometer lange sø, der udgør grænsen mellem Tanzania og DR Congo.

I sommeren 2017 blev Knud Knudsen udvist af Tanzania efter anklager fra myndighederne om ulovligheder i forbindelse med et hjælpearbejde blandt congolesiske flygtninge, da tusindvis af disse flygtede til nabolandene efter årtusindeskiftet. Efter en langvarig proces omstødte en tanzanisk domstol dog i november 2018 udvisningen og erklærede anklagen mod Knud Knudsen for uretmæssig.

Knud Knudsen kunne derfor, fra begyndelsen af 2019, vende tilbage til Tanzania og arbejdet, nu ansat som pendlermissionær for BDM med bopæl i Christiansfeld. To gange årligt besøger og tilser han i dag, på månedlange ophold, BDMs sundhedsprojekt og Brødrekirken i DR Congo. Derudover varetager han hverv for BDM i både Tanzania og Danmark, hvor hans Afrika-erfaring kommer BDMs yngre medarbejdere til gode.

Knud Knudsen har i alle årene været en del af Brødremenigheden i Christiansfeld, i en lang periode som medlem af Ældsterådet, og han deltager aktivt i det musikalske liv, når han opholder sig her i landet.

 

Om Knud Elmo Knudsen

- Uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som sådan i 23 år.

- Har to voksne døtre og seks børnebørn i Danmark.

- Som barn var hans forældre missionærer i Tanzania, hvor han boede de første seks år af sit liv.

- Mistede sin hustru, Agnes, til kræft i 1998 og besluttede sig året efter for at tage til Kipili for Brødremenighedens Danske Mission

- Har i årenes løb lavet missionsarbejde i det vestlige Tanzania, det østlige Congo, Burundi og Rwanda.

- Blev i 2017 uretmæssigt udvist af Tanzania, men gik rettens vej og fik i november 2018 kendelsen omstødt ved en tanzanisk domstol, så han fra januar 2019 igen kunne få indrejsetilladelse.

- Arbejder i dag som pendlermissionær for BDM, for hvem han to gange årligt rejser på månedlange ophold til DR Congo og Tanzania. Her tilser han et sundhedsprojekt og varetager andre opgaver for BDM i partnerskab med den lokale Brødrekirke.