Knud Elmo Knudsen i ny ansættelse

Som det vil være de fleste bekendt, blev Knud Elmo Knudsen udvist af Tanzania i sommeren 2017. BDM har forgæves søgt at få omstødt udvisningen og har derfor nu ændret Knud Elmo Knudsens ansættelse til pendlermissionær med bopæl i Christiansfeld.

Bestyrelsen ønsker med ansættelsen at styrke arbejdet i Øst-Congo og Burundi, som i fremtiden særligt skal være Knud Elmo Knudsens arbejdsfelter. Det er tanken, at områderne skal have besøg af pendlermissionæren 1-2 gang om året á nogle måneder.
Det er bestyrelsens ønske at imødekomme et stort behov hos Brødrekirkerne i de nævnte områder, hvor der er brug for hjælp til og styrkelse af både praktiske forhold og åndelig opbygning/undervisning og vejledning.

Knud Elmo Knudsen er også til rådighed for møder og undervisning over hele Danmark, ligesom han bistår sekretariatet med kvalificeret hjælp på en række områder.

Knud Elmo Knudsens bor på Nørregade 7, 6070 Christiansfeld.

HJEM