Dataansvarlig

Myndighedens/virksomhedens navn, CVR-nr. og kontaktoplysninger
(adresse, hjemmeside, telefonnummer og e-mail)

Brødremenighedens Danske Mission Nørregade 14
6070 Christiansfeld
www.bdm-dk.dk
Tlf. 3529 4820
CVR.nr.: 67105419

 

Den fælles dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger
(adresse, hjemmeside, telefonnummer og e-mail)

Jens Peter Rejkjær
Nørregade 14
6070 Christiansfeld
www.bdm-dk.dk
Tlf. 3529 4820
CVR.nr.: 67105419

 

Den dataansvarliges repræsentant samt dennes kontaktoplysninger
(adresse, hjemmeside, telefonnummer og e-mail) (Offentlige myndigheder er ikke omfattet, jf. artikel 27, stk. 2, litra b)

-

 

Myndighedens/virksomhedens databeskyttelsesrådgiver samt dennes kontaktoplysninger
(adresse, hjemmeside, telefonnummer og e-mail)

 

Formål (-ene)

Behandlingens eller behandlingernes formål
(et samlet, logisk sammenhængende formål med en behandling eller en række af behandlinger, som hermed angives som ét formål ud af alle samlede formål hos den dataansvarlige)

Indsamling af eller en ny Behandling af Personoplysninger som grundlag for iværksættelse af medlemsadministration, fundraisingaktiviteter, henvendelser til medlemmer mhp. donationer, deltagelse i aktiviteter, Missionsfest mm..

Kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysningerne

Kategori af registrerede personer
(eksempelvis borger/kunder, partsrepræsentanter nuværende eller tidligere ansatte, andre virksomheder, andre myndigheder mv.)

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

 1. Medlemmer
 2. Donorer
 3. Medarbejdere
 4. Volontører
 5. Virksomheder, der har vist insteresse for BDMs arbejde
 6. Bladmodtagere
 7. Andre interessenter
 8. Tidligere ansatte
 9. Pårørende

 

 

Oplysninger, som behandles om de registrerede personer
(afkryds og beskriv de typer af oplysninger, som er omfattet af behandlingsaktiviteterne)

 

 1. Navn
 2. Adresse
 3. e-mail
 4. Donationer
 5. Anden aktivitet
 6. Bladmodtager

Modtagerne af personoplysningerne

Kategorier af modtagere som oplysninger er eller vil blive videregivet til herunder modtagere i tredjelande og internationale organisationer (eksempelvis andre myndigheder, virksomheder, borger/kunder mv.)

Kun til internt brug i forbindelse med ovennævnte formål

Tredjelande og internationale organisationer

Oplysninger om overførelse af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer
(eksempelvis databehandleres placering i tredjelande, databehandlers brug af cloudløsninger placeret i tredjelande)

Finder ikke sted

Sletning

Tidspunkt for sletning af oplysninger
(de forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger)

Tidsfrister for sletning af oplysninger om medlemmer, donorer og andre i BDMs database findes ikke aht. bevarelse af intern historik til brug for fremtidige behandlinger.

Efter fem år uden aktivitet overføres medlemmet/donoren til et lukke kartotek som administreres af den dataansvarlige for BDM.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
(hvis muligt skal der gives en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. artikel 32, stk. 1)

Under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemfører den dataansvarlige og databehandleren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici, herunder bl.a. alt efter hvad der er relevant de i litra a - d nævnte foranstaltninger.

Konkret opbevares persondata i en database, hvis sikkerhed ligger hos dataudbyderen og som i øvrigt er tilpasset organisationens konkrete behov for dels effektiv persondatabehandling kombineret med en praktisk anvendelig tilgang via indbygget søgemaskine mm. Al adgang til denne database foregår gennem en sikkerhedsgodkendt sluse med brugerens personlige password, ligesom der er opbygget flere nivauer af brugerbehandling i databasen. Det betyder konkrete, at adgang til databasen ikke nødvendigvis indebærer adgang til personoplysninger.