"Hvis du vil vide mere kan du ungdomsmedarbejderen Miriam Bøytler på mb@bdm-dk.dk eller generalsekretæren Jens Peter Rejkjær på jpr@bdm-dk.dk..

Ansøgningsskema

Praktiske informationer: 

- Pris: 30.000 kr for fem måneder inkl. flybilletter, kost og logi
- vaccinationer: Statens serums institut anbefaler at du vaccineres mod hepatitis A+B, stivkrampe (difteri), gul feber og tyfus, men spørg altid din egen læge, hvad han anbefaler.
- Volontørkursus: Inden din afrejse arrangeres et volontørkursus, som varer 3-4 dage, hvor du sammen med dine rejsemakkere bliver forberedt på volontøropholdet. Kurset er obligatorisk.
Afrejse: Som regel sender vi volontører af sted primo august og ultimo januar.
Evaluering: Efter endt volontørkursus er der en obligatorisk individuel evaluering med ungdomssekretæren og evalueringsweekend, hvor du er sammen med dine medvolontører.