Snedkerskole, Kipili


Projektets primære sigte er at uddanne unge fra de omliggende landsbyer til snedkere/tømrere

Kirketag i Tanzania


Når der bygges kirker, yder BDM ofte økonomisk støtte til at lægge tag på kirkebygningen, så gudstjeneste kan afholdes i tørvejr og skygge