Historien om Peter´s House

Begyndelsen: Et børnehjem tager form

Opstarten på Peters Hus i Sumbawanga tog sin begyndelse i Kipili i 2001. BDMs missionær Knud Elmo Knudsen sponsorerede uddannelsen af en lærer på seminariet i Korogwe ved Moshi. Den studerende, Nicolas, involverede sig i gadebørnsarbejde sammen med en lærer fra skolen, som gav børnene husly.

Hjælpearbejde voksede

Da læreren var nødsaget til at flytte og børnene ikke længere kunne få husly bad Knud ham komme over til Kipili med dem. Det drejede sig om fem forældreløse børn mellem 5 og 8 år. Den yngste på fem døde inden de tog derfra, så der ankom to drenge og to piger, som således udgjorde starten til børnehjemmet. Hurtigt kom der flere til fra de afsides beliggende landsbyer langs søen og pludselig var de for mange til det værelse Knud havde stillet til rådighed for dem. Han udvidede med at bygge et rækkehus med værelser, så de kunne få bedre forhold og eget køkken og bad.

Fra Kipili til Sumbawanga

Børnene gik alle på skolen i Kipili; men da de pædagogiske forhold der blev for uudholdelige for børnene og de mistrivedes, endte Knud med at købe et hus i Sumbawanga, hvorefter han flyttede dem alle dertil, hvor forholdene trods alt var lidt bedre i skolerne end ude på landet. Børnehjemmet bestod nu af 14 børn i alderen fra 7 – 14 år og der var ansat to enlige mødre til at tage sig af dem.

Donation fra Altan gjorde det muligt

I 2009 blev BDM kontaktet af Peter Knudsen fra virksomheden Altan.dk, som havde hørt om vores volontørarbejde og børnehjemmet. Han var interesseret i at hjælpe med et projekt for børn. Da kirken på samme tid stod med en nylig indkøbt grund med et par huse i udkanten af Sumbawanga, som de ikke rigtig vidste, hvad de skulle bruge til, foreslog Knud dem, at vi skulle starte et børnehjem for forældreløse i lokaliteterne og bede Peter Knudsen om hjælp til projektet.

Børnehjemmet etableres

Det blev besluttet og samarbejdet kom op at stå. Der blev bygget et dormitory og en værkstedsbygning og det hus, der allerede stod der, blev indrettet til et fællesrum. Huset i byen blev solgt og de indkomne midler blev brugt til denne renovering. I juni 2010 kunne de nye bygninger tages i brug og antallet af børn øges gradvist til de nuværende 34 børn. Der blev lidt udskiftning og forøgelse af personalet hen ad vejen, så der pt. er ansat 3 lærere, 2 kokke, 1 pedel, 1 nattevagt og i en periode også en ’bedstefar’ (pensioneret præst). Foruden det faste personale er der to gange årligt unge volontører fra DK ude som medhjælpere og inspiratorer. De bor i et volontørhus ved børnehjemmet.

Uddannelsesprojekter i tilknytning til børnehjemmet

Til Peter´s House er der i dag tilknyttet en teknisk skole (VTC) for håndværkere med et snedkerforløb og Karakana for skræddere med et 2 årigt forløb for sypiger. Hertil er der knyttet 2 lærere. Uddannelserne er beregnet for ubemidlede unge, som gerne vil have en faglig baggrund at komme videre på.

Endelig udgår der et bespisningsprojekt for gadebørn i Sumbawanga, som kan komme to gange ugentligt og få et bad, vasket tøj og få et varmt måltid mad.

Vores intentioner er at børnene, mens de er på Peter´s House, lever under nogle forhold der nærmer sig en almindelig families betingelser, og når de forlader Peter´s House kommer derfra med en eller anden uddannelse, så de kan komme videre i deres tilværelse.