Goddag og farvel i bestyrelsen

BDM siger tak og velkommen til afgående og nyt bestyrelsesmedlem

Af Jens Peter Rejkjær, General- og missionssekretær

I BDM’s bestyrelse må vi indimellem sige farvel til medlemmer, der ofte har siddet der i ganske mange år. I år er turen kommet til Jytte Schmidt. Jytte har været valgt af Brødremenigheden i Christiansfeld. Hun har siddet i BDMs bestyrelse gennem mere end 10 år, hvor hun engageret har fulgt med i arbejdet, ligesom hun også adskillige gange er trådt til, når der manglede en hjælpende hånd. I BDM har vi profiteret af at have et lokalt forankret bestyrelsesmedlem.

Vi vil gerne sige Jytte en stor tak for den helhjertede indsats, hun har ydet gennem årene. Vi ønsker hende Guds velsignelse over fremtiden!

Nyt medlem tager over

Glædeligvis er der en anden til at tage over! Brødremenigheden har valgt Anna Svennesen, ligeledes bosiddende i Christiansfeld. Anna er netop blevet valgt ind i Ældsterådet i Brødremenigheden.

Anna Svennesen er uddannet lærer fra Tønder Statsseminarium i 1982, og har bl.a. en familieterapeutisk efteruddannelse. Hun har arbejdet som lærer og familiebehandler i forskellige sammenhænge og bl.a. undervist elever med særlige behov og forskellige diagnoser. Senest som underviser på STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) i Haderslev frem til 2017, hvor hun gik på efterløn.

Vi byder Anna hjertelig velkommen i bestyrelsen og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.