Generalforsamling midt i et usædvanligt år

Da missionsfesten i maj måtte aflyses pga. coronapandemien, blev BDMs ordinære generalforsamling i år afviklet fredag den 4. september

General- og missionssekretær Jens Peter Rejkjær og formand Jørgen Bøytler fremhævede i deres beretninger, at det forgangne år har været et usædvanligt år med flere udsædvanlige forhold. Forårets volontører blev bl.a. hentet hjem pga. Covid-19, mens de langtidsudsendte missionærer forblev i Tanzania under krisen.

Læs beretninger fra året der gik

Formandens beretning kan læses her sammen med den organisatoriske beretning, som general- og missionssekretæren aflagde for de omtrent 20 fremmødte deltagere i Duetten i Søstrehuset i Christiansfeld. Efter beretningerne var der mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsen. Det benyttede flere sig af, hvilket kan læses i referatet.

Nyt bestyrelsesmedlem budt velkommen

Til stede på generalforsamlingen var også Steen Frøjk Søvndal, sognepræst i Grindsted, som indtræder i bestyrelsen udpeget hertil af Indre Mission. Han afløser Bjarne Gertz Olsen, som er trådt ud.

BDM får et nyt missionærpar

Udover årsregnskab og budget kunne BDM også præsentere et nyt missionærpar, som rejser ud til Sikonge i Tanzania, når forholdene omkring coronapandemien tillader det. Mia og Michael Toldam Korsgård introducerede sig selv på en kort videooptagelse. De er bosat i København og har i foråret forberedt sig med onlinekurser via All Nations Christian College i London.