Generalforsamling

Generalforsamlingen holdes hvert år i maj måned

BDMs årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med missionsfesten den 5. søndag efter påske. Her opstilles og vælges kandidater til bestyrelsen, regnskabet fremlægges og godkendes og generalsekretæren og formanden aflægger årsberetninger. Alle som har betalt medlemskontingent er stemmeberettiget på generalforsamlingen.

Bliv medlem af BDM