Nyhed 2015

 

BDM – fortid, nutid og fremtid.

Som relativ nytiltrådt generalsekretær for BDM er der noget, der er vigtigt at forholde sig til. Organisationen har levet i rigtig mange år. Der er rige traditioner, og der er nogle vedtægter, et grundlag og et mission statement, der har båret organisationen gennem mange år. Der er sket tilretninger hen ad vejen, men grundlæggende står BDM for det samme, som den har stået for i mange år – med fokus på forkyndelse, undervisning og diakoni. Helt i forlængelse af Jesu forkyndelse i evangelierne arbejder BDM med forkyndelse af frelsen i Jesus Kristus, undervisning i den kristne tro og en diakonal indsats over for de mennesker, der er i nød. Vi har fokus på såvel nutid – at mennesker må få et godt liv på jorden – og fremtiden – at mennesker må modtage evangeliet om syndernes forladelse.

Nutid

Det er også det, vi har fokus på netop nu. I slutningen af februar og begyndelsen af marts var jeg på en rundrejse i Tanzania og DR Congo sammen med formanden for BDM, Jørgen Bøytler. Det blev en fantastisk tur, hvor jeg mødte kirkeledelser, nationale kristne, missionærer og volontører. Det gjorde et stort indtryk på mig, og jeg er helt sikker på, at hvis mennesker i Danmark fik lov til at opleve det samme, ville det for mange betyde en ændring i deres prioriteringer med hensyn til brug af tid og penge.

BDM gør en stor forskel gennem det arbejde, der udføres.  Missionærerne arbejder dediceret med det, der er deres område. Nogle med sundhed, andre med byggeri, nogle med undervisning og pleje af børn, andre med evangelisation. Samlet set peger de alle med alt, hvad de gør, mod ham, som er verdens omdrejningspunkt, Jesus Kristus selv. Det kan de kun gøre, fordi de – med et Knud Elmo Knudsen udtryk – er forankret et andet sted end i dem selv. De tjener en højere sag, de tjener en højere magt.

Jeg er stolt af at få lov til at arbejde i en organisation, der på denne måde kobler evangelisation og diakonalt arbejde. Og jeg glæder mig over de mange, der støtter BDM på den ene eller anden måde. Nogle har meget fokus på forbøn, og det er uhyre vigtigt. Andre er i stand til at give en del penge til arbejdet. Andre igen arbejder tillige i en genbrugsforretning i Christiansfeld, Snejbjerg eller på Fur. Og nogle kommer på BDM’s sekretariat og yder en uvurderlig indsats dér.

Fremtid

BDM har økonomisk set været igennem nogle svære år. Det har været nødvendigt at tage nok så drastiske skridt for at stabilisere økonomien, så der i større udstrækning blev sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Det bliver vi også nødt til at have fokus på i årene, der kommer. Derfor er det helt afgørende, at antallet af de mennesker, der beder for og støtter BDM økonomisk bliver væsentligt flere. Hvordan kan det blive til virkelighed?

Vi vil gøre en aktiv indsats for at komme ud og møde mennesker, hvor de er, og derfor er det en stor glæde, at vi har kunnet ”ansætte” Marianne Korsholm, der tidligere har været udsendt af BDM, som mødekoordinator. Hendes opgave bliver at ringe rundt og tilbyde besøg fra BDM. Vi tror, at den direkte kontakt kan gøre en væsentlig forskel, og derfor glæder vi os også over en aftale med Knud Elmo Knudsen som betyder, at han kommer hjem nogle uger hvert forår, hvor han kan tage på møderejser. 

Vi lever i 2014, og det må kunne ses på den måde, vi agerer på. Der står om David i Apostlenes Gerninger, at han sov hen, efter han havde tjent Guds frelsesplan i sit slægtled. Det er dybest set udfordringen: Hvordan tjener vi Guds frelsesplan i vort slægtled? Både nationalt og internationalt. Det vil vi lade os udfordre af, og vi vil meget gerne tale med mennesker, der har et synpunkt at gøre gældende eller et bidrag til samtalen. Velkommen på sekretariatet eller til at sende en mail.

Tak!

Jeg glæder mig meget over det store engagement, der er, for at vi i BDM kan nå endnu længere ud med evangeliet. Tak til jer, der beder for BDM. Vi er ovebeviste om, at på Guds velsignelse beror alt. Og tak til jer, der økonomisk støtter arbejdet. Gud elsker en glad giver!

Jens Peter Rejkjær

Generalsekretær