Formandens beretning

Hvert år holder Brødremenighedens Danske Mission missionsfest med ordinær generalforsamling. Ved missionsfesten aflægger BDMs formand en årsberetning, der er med til at belyse bestyrelsens arbejde og BDMs udvikling siden sidste Missionsfest.

 

De enkelte års beretninger kan læses ved at vælge årstallet i menuen til venstre.