Fælles arbejdspapir vedr. arbejdet i D.R. Congo

..som det er aftalt mellem lederne i den tilsynsførende provins i Tanzania (MCTRP) og lederne i den tilknyttede provins i Brødrekirken i D.R.

1.0.  Introduktion

1.1. Geografisk placering og infrastrukturen i Brødrekirken i D.R. Congo

- Hovedkvarteret for Brødrekirken i D.R. Congo (DRC) er I Mwene-Ditu, som udgør et centrum i landet. Der er vidt forskellige geografiske afstande mellem hovedkvarteret og de forskellige distrikter (provinser): Mwene-Ditu/Kinshasa 2.000 km. Mwene Ditu/Lubumbashi 1.000 km. Mwene Ditu/Kivu 2.500 km, Mwene Ditu/Kananga 360 km.. Som følge af ovennævnte geografiske placeringer og den dårlige infrastruktur i landet, er der kun en måde at nå ud i distrikterne på, nemlig med fly.

- Indtil videre er Brødrekirken i D.R. Congo i et ledelsesmæssigt samarbejde med Brødrekirken i Rukwa Provinsen i Tanzania, MCTRP

Med det i erindring er det følgende en rapport om samarbejde og fremskridt i missionsarbejdet ud fra Brødrekirken i D.R. Congo, DRC.

1. Statistik

Brødrekirken i D.R. Congo er i en særdeles god vækst og har i dag tilslutning af 14.359 personer, hvoraf 12.124 er permanente medlemmer og 2.235 er børn. Disse 14.359 medlemmer betjenes af 20 præster og 51 evangelister, alle under ledelse af pastor Tshimanga, som er formand for Brødrekirkeprovinsen i D.R. Congo.

2. Provinens administrative profil:

Administrationsstrukturen i Brødrekirken i D.R. Congo er i overensstemmelse med strukturen i kirkeordenen Unitas Fratrum (Brødrekirkens internationale sammenslutning). Der er decentraliseret ledelse med oprettelse af lokale kirkedistrikter under ledelse af lokale distriktsformænd. Kirkens departement er organisatorisk hjemmehørende under lederskabet i departementet.

3. Projekter:

Brødrekirken i D.R. Congo driver flere store projekter, som med tiden hæve den økonomisk status i Brødrekirkeprovinsen i D.R. Congo betragteligt.

Det er projekter som: Internetservice (Net-café), Kirkens universitet med flere fakulteter: Teologi, Jura, Folkesundhed og Medicin. Og så er det konstruktion af Hovedkontor for Brødrekirkeprovinsen i D.R. Congo, som er i en god udvikling. Endelig driver Brødrekirken i D.R. Congo to Secondary Schools og fem Primary Schools.

4. Mission og Evangelisation:

Brødrekirken i D.R. Congo bestræber sig på at gøre fremskridt indenfor mission og evangelisation. Følgende metoder er/vil blive taget i brug:

a)      Evangelisation via Løsensordet (uddeles både til medlemmer og ikke-medlemmer)

b)      Friluftsmøder

c)      Dør-til-dør evangelisation

d)      Venskabs - og bønnekæder

e)      Evangelisation gennem kor, kirkelige institutioner, kvindegrupper, som besøger I fængsler, på hospitaler og blandt andre svage samfundsgrupper

5. Provinsens selvopholdelse:

Økonomisk set er D.R. Congo meget velhavende i form af mineraler, dvs. diamant, kobber, guld, uran og flere andre kostbare mineraler. Men Brødrekirkens medlemmer er meget fattige bl.a. på grund af stor mangel på den teknologiske know-how, som kunne sætte dem i stand til at udnytte de mange naturlige ressourcer. Derfor har Brødrekirken i D.R. Congo udviklet og igangsat en anerkendt politik, som har til formål at styrke økonomien i Brødrekirken gennem:

1.      dygtiggørelse af medlemmerne til at udnytte landets naturlige ressourcer

2.      oprettelse af mineprojekter til at styrke og konsolidere kirkens økonomi

- Dertil kommer, at Brødrekirken igangsætter uddannelseslegater ved at opfordre kristne til at give tiende af deres indtægter.

Læs den originale tekst her