Et godt år for BDM

MISSIONSFEST | 03.06.2019

Ved missionsfesten søndag den 26. maj i Christiansfeld kunne generalsekretær Jens Peter Rejkjær se tilbage på endnu et godt år for BDM. År 2018 blev begivenhedsrigt og BDM kom styrket ud af året med overskud, udsendelse af nyt missionærpar og modtagelse af en stor arv, som åbner op for nye muligheder.

- Mission er at finde ud af, hvad Gud gør og tilslutte sig, indledte Jens Peter Rejkjær sin organisatoriske beretning på generalforsamlingen. Her udtrykte han stor glæde og taknemlighed over et år, som på flere områder blev skelsættende for BDM. Et betydeligt arvebeløb på over 3 millioner kroner gør BDM i stand til i de kommende år at øge indsatsen og hjælpe flere steder. Allerede i 2018 kunne BDM derfor akut hjælpe kirkerne i Burundi og Rwanda med køb af nye byggegrunde, hvilket var helt nødvendigt for at kirken kunne bevare sin status som kirke i de pågældende lande pga. en ny restriktiv lovgivning.

BDM når langt ud

- Selvom BDM ikke er et stort missionsselskab når vi langt ud, pointerede Jens Peter Rejkjær, mens han samtidig så fremad og fortalte om nye behov og muligheder for at hjælpe i 2019:

- Vi er allerede er godt i gang med året. Vores sundhedsprojekt er netop søsat i DR Congo, og herhjemme ser vi med forventning frem mod missionskonferencen i efteråret i samarbejde med All Nations Christian College, London.

Involveret i Guds mission

At BDMs opgave er at være deltagere i Guds mission i verden, understregede BDMs formand Jørgen Bøytler også i sin årsberetning. Han gav BDMs venner pejlemærker til at udleve dette kald i dag. Mission har siden 1700-tallet været Brødrekirkens hjertesag og vil også være det i en globaliseret tid.

- Hvor vi end er, med vores forskellige gaver, kan vi blive involveret i Kristi mission, sagde Jørgen Bøytler. Han fremhævede missionsbefalingens ord om 'at gøre disciple', som en væsentlig del af BDMs kald i dag, særligt i lande som Tanzania, DR Congo og Albanien, hvor BDM arbejder tæt sammen med de lokale Brødrekirker.

Tak til BDMs mange venner

Jørgen Bøytler rundede sin beretning af med en stor tak til BDMs mange venner, bestyrelse, ansatte medarbejdere, udsendte missionærer og ikke mindst alle volontører og andre frivillige, som på forskellig vis har gjort en indsats i årets løb.

Udover årsberetningerne bød missionsfesten også på en velsmagende middag, indslag fra et voksende arbejde blandt BDMs unge samt missionærhilsner og korte film fra et par af BDMs missionsområder. Ved generalforsamlingen blev BDMs årsregnskab for 2018 godkendt med et positivt resultat på kr. 402.000,-

 

Årsberetningerne og årsregnskabet kan læses her.