Europian Mission Council, EMC, af holdes årligt med deltagelse af Brødrekirkens missionsselskaber, som arbejder primært i Arika, Albanien og Litauen. Mødet er netop afholdt på Star Mountain, der ligger i Ramallah, Israel (på Vestbredden).

På mødet hjælper de deltagende organisationer hinanden med opmuntringer, udveksling af nye projekter og anden form for inspiration, ligesom der finder en konstruktiv drøftelse af arbejdet sted.
I år drøftede man bl.a. anti-korruption og de stigende vanskeligheder i flere lande med at opnå opholds- og arbejdstilladelse for udsendte medarbejdere. En udfordring, som fylder mere og mere for alle organisationer.

Mødet er vigtigt for de deltagende organisationer, netop fordi man her kan lægge fælles strategier for arbejdet, finde nye veje at samarbejde på og i det hele taget være til inspiration for hinanden.

Fra BDM deltog formand Jørgen Bøytler, og generelsekretær Jens Peter Rejkjær.