Fra femører til fundraising

(Guds rige) ”er ligesom et sennepsfrø: Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden, men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i dets skygge.” (Markusevangeliet 4,31-32)

Efter genforeningen i 1920 udkom det lille blad Sennepskornet første gang i 1921. Hurtigt blev det et lille, men væsentligt redskab til at formidle nyt fra BDMs missionærer. På dansk vel at mærke. Med nyhederne fulgte altid en personlig opfordring til at støtte BDM.

Da fem ører var mange kroner

For at øge indsamlingen til BDMs mission stiftedes i december 1921 ”fem-Øre-foreningen”. Formålet var ét: at indsamle midler til ”vore danske Brødremissionærers Arbejde på Brødremenighedens Missionsmarker”. Visionen var ligeledes klar: At samle medlemmer, som hver anden måned mindst ville bidrage med 50 øre til missionsarbejdet. Man kunne desuden tegne sig som ”Samler”, hvilket betød, at man forpligtede sig på at ”vinde 10-15 eller flere Givere, hvis Bidrag, efter Aftale afhentes hver anden Måned forud og indføres i Samlebogen.”

Samlere uddelte Sennepskornet

Idéen fængede hurtigt, og i løbet af få år gik man fra 12 samlere det første år (1921) til flere hundrede ildsjæle over hele landet. I 1955 gik hele 375 samlere rundt med det lille blad ”Sennepskornet” som uddeltes med små nyheder fra missionsarbejdet til alle de trofaste givere. Samme år rundede man et oplag på hele 9.300.

I løbet af de første 35 år indsamlede man mere end 600.00 kroner, mens fem-Øre-foreningen blev til Ti-øre-foreningen i takt med kronens udvikling.

Om fem-Øre-Foreningen skrev P. Pedersen i juni 1923 i Brødremenighedens Missionsblad: ”Tilsyneladende er femøre-foreningen kun en lille forening, men i Virkelighed er det stort at sørge for vores Søskendes Underhold; de står der ude på Missionsmarken på Herrens Befaling i vort Sted.”

Sennepskornet og nyhedsformidling i dag 

BDM udgiver stadigvæk Sennepskornet i et begrænset oplag, men det lille uanseelige nyhedsfrø, som bladet blev plantet som, er for længst vokset op og gået i blomst. I dag spreder nyheds-grenene sig vidt og bredt på en mængde platforme. Som missionsselskab i en foranderlig verden kan du i dag følge med i arbejdet på hjemmesiden www.bdm-dk.dk, via nyhedsbreve, på facebook og i bladet BDMnyt. Vi er også løbende i kontakt med pressen for at få den gode historie om Guds mission bragt ud i medierne.

Og indsamlingsdelen?

Det begyndte med femører. I dag kaldes det fundraising, og det er yderst sjældent, vi tæller mønter op. De fleste givere støtter online via bank, betalingskort eller MobilePay. Men formålet er uforandret: De gode nyheder, evangeliet, skal ud i alverden!

 

(Kilde: Brødremenighedens Missionsblad, 1923. Foto: Kong Christian X ridder over grænsen nord for Christiansfeld den 10. juli 1920)