Den Lutherske Brødremenighedskirke i Albanien

- en kort information om kirkens arbejde

Den Lutherske Brødremenighedskirke i Albanien fejrer 22. fødselsdag i juni 2015. Vi er ikke mere en lille gruppe på 5 mødre og deres børn, som for mange år siden i ydmyge rammer begyndte med at læse Bibelen sammen. Nu er vi en kirke, som virker på 5 steder: Tirana, Bathore, Elbasan, Burrel og Pogradec. Som I måske allerede ved, har vi en menighed på omkring 250 medlemmer, et kerneteam på 12 ledere, et udvidet team på20+ ledere og mulige ledere, når det drejer sig om det frivillige arbejde med forskellige aktiviteter arrangeret af kirken

Der er 13 medlemmer i kirkerådet, hvor den eneste mand er vores pastor, Jørgen Boytler. Rådet er aktivt og forpligtet til at understøtte kirkessamfundene i alle grupper.

De 5 lokale grene har lignende strukturer, bestående af 3 grupper, som arbejder adskilt: kvinder, unge og børn. I Burrel og i Pogradec har vi vores egne kirkecentre, som gør det muligt også at have børnehaver i begge områder. Disse børnehaver er hovedsageligt finansieret af tyske projekter og delvis støttet af børnenes familier. Betalingen er meget symbolsk og gratis for medlemmer, som ikke har råd til at betale.

I den seneste tid har vi i Burrel set en øgning i medlemstallet, som står i forbindelse med lederskabetets åndelige vækst så vel som den nye kirkebygning. Det er en nylig gave fra vores brødremenigheds søstre og brødre i Tyskland, som også har bidraget positivt til livet for kvinderne, børnene og de unge i denne by. Burrel er et meget fattigt område, og det er virkelig en velsignelse at se, at vores kirke samler flere og flere folk hver dag.

Vi startede i 2014 med lederseminarer, et samarbejde mellem vores pastor og to andre pastorer fra Sverige, Hakan Sunnlinden og Klas Lindberg. Disse seminarer har bidraget til kvalitativt lederskab. Folk oplyser, at disse er meget vigtige for det daglige arbejde i kirken, og vi har fået positiv feedback selv efter at have fulgt kun tre samlinger. Et af de lykkelige resultater er det øgede antal af dåb igennem det sidste halvandet år.

Pastorernes plan er at have mindst tre seminarer pr. år. Det første seminar i dette år blev afholdt i den sidste uge i februar og blev ledet af Jørgen Boytler. Seminarets tema var "Forståelse af Dåben". I gudstjenesten, som fulgte, blev to unge piger fra Elbasan og Pogradec døbt.

Det er nu en tradition i kirken at arrangere et loppemarked hver 3.-4. måned. Sædvanligvis er det kirkens råd, som beslutter sagen, som pengene skal gå til, mens det er en gruppe kvinder fra Tirana, som er i gang med at forberede det. Almindeligvis lykkes det at samle 70-100$, som ofte bruges til at hjælpe nødstedte familier. Næste loppemarked arrangeres i løbet af marts, og som det blev besluttet på det sidste rådsmøde, vil midlerne denne gang gå til påskeaktiviteter. På disse markeder uddeler vi Daily Watchword.

Mange af de sange, vi plejer at synge, er på engelsk. Det har inspireret os til at begynde engelskkurser for kvinder ved at oversætte dem til albansk. På denne måde hjælper vi kvinderne til yderligere at socialisere sig og åbne vores kirkedør for andre kvinder, som ikke er medlemmer, ved at invitere dem til gudstjeneste. Og endelig hjælper vi disse kvinder til at forbedre deres dagligdag, idet mange af dem faktisk er uden job. Under sidste rådsmøde blev det besluttet også at begynde engelskkurser for børn.

Den Lutherske Brødremenighedskirke i Albanien er forpligtet på at opretholde tætte relationer til alle ledere gennem hovedkontoret, som er i Tirana. Et alment kristent program bliver månedligt forberedt for alle grupper.

Påsken er på vej, og vi er begyndt forberedelserne til den. Traditionelt samler påsken medlemmer fra alle grupper til en gudstjeneste i Tirana. Vi var sidste år 155 medlemmer, som fejrede påsken, og vi ser frem til den kommende påskegudstjeneste.

Vi er også i gang med at forberede dette års lejr. Som I måske også ved, er dette en meget vigtig del af vores arbejde. Vores holistiske metode med lejren er at arbejde for et liv i fred med Gud og enhver skabning - en del af hans skabning. Den miljøvenlige indstilling, hvor tro og sund tænkning går hånd i hånd.

Julen afslutter vores årsaktiviteter. Julen fejres hver for sig i grupperne, men vi forsøger at holde forbindelse med hinanden i helligdagene ved bøn og ved at være fælles om lignende programmer.

Vi prøver til stadighed at styrke vores identitet som evangelisk albansk kirke. Som vi ofte har sagt gennem de sidste fem år, har folk brug for at blive tydeligere med hensyn til kernen i den kristne konfession, den evangeliske og med henblik på troen generelt. I henhold til traditionen og kirkens navn har vi fra sidste år introduceret brødreminighedens liturgi ved siden af den lutherske. Det gør os virkelig lykkelige, idet vi føler, at det styrker vores identitet. Vi håber på og beder om at blive en kirke, hvis medlemmer lærer og vokser for at tjene i troen, ansvarligheden og åndelig hengivenhed, og som arbejder i fællesskaber både lokalt, nationalt og internationalt.