Et børnehjem bliver til i Uvira

Den 18. maj 2015 åbnede børnehjemmet i Uvira, i provinsen Kivu Sud i D.R: Congo. Børnehjemmet består af 5 huse med plads til 12 børn i hvert hus, dvs. 60 børn i alt. Til hvert hus er der ansat en ”plejemor”.

Børnehjemmet er for forældreløse børn og unge med handicaps i alderen 4-16 år. Der er bygget en grundskole tæt på børnehjemmet med plads til børnehjemmets og en del af landsbyens mange børn og unge (i alt 300 elever) samt en sundhedsklinik for landsbyens befolkning. Begge dele er doneret af to private danske virksomheder.

Borgerkrig og fattigdom giver vanskelige levevilkår

Børnehjemmet ligger ved en landsby langs kysten lidt syd for Uvira. Området til byggeriet blev doneret af en lokal familie fra området. 

Brødrekirken har gennem sit diakonale arbejde taget hånd om mange forældreløse børn og unge, og for tiden arbejder de med omtrent 340 børn, som er anbragt i familiepleje hos kirkens medlemmer. Det er en stor belastning for de i forvejen fattige familier. Der er stadig mange børn i målgruppen, forældreløse fiskerbørn, der trænger til et hjem.

En stor del af befolkningen i landsbyen og videre ned langs kysten ernærer sig ved fiskeri og lidt landbrug på bjergsiderne, hvor de dyrker kasava (maniok). Fiskene transporteres til Uvira for at blive solgt dér.

Området var indtil 2009 præget af krigssituationen i landet, hvorunder en del af befolkningen flygtede til Tanzania på den modsatte side af Tanganyikasøen. De skiftende forhold under snart regeringsstyrker og snart oprørsstyrker har totalt udmarvet den civile befolkning, og krigen har efterladt mange forældreløse og traumatiserede børn og unge.

Den oprindelige befolkning er nu i stor udstrækning vendt tilbage, men der forestår et stort arbejde med genopbygning af et socialt system. Især de forældreløse børn og unge er en udsat gruppe.

Fattigdommen i området er meget stor og folk ernærer sig hovedsageligt ved fiskeri og småhandel. Kystområdet befinder sig ved foden af en høj og langstrakt bjergkæde, hvor landbrugsmuligheder findes på højsletten bag bjergkæden. Det besværliggør denne levevej og medfører høje fødevarepriser på landbrugsprodukter.

Befolkningen er initiativrig og ivrige efter at opbygge deres land igen, men har generelt brug for hjælp udefra for at støtte udviklingen.

Bæredygtighed og drift

Udgifter til driften af børnehjemmet i Uvira bæres i nogen grad af Brødrekirkens menigheder i området gennem donationer og kirkens aktive engagement i mange små indtægtsgivende projekter.

BDM har medansvar for børnehjemmets drift og arbejder på at skaffe donationer fra danske virksomheder, kirker, foreninger og private bidragyderefor at sikre, at de nødvendige midler til drift af børnehjemmet er til stede.

Missionær Knud Elmo Knudsen besøger Brødrekirkerne i Burundi, Rwanda og Kivu Sud, D.R. Congo et par gange om året. Under de besøg og ellers pr. mail og mobil er han supervisor for ledelsen af børnehjemmet. Knud Elmo Knudsen har erfaring gennem ca. 10 års arbejde med børnehjem, først i Kipili og siden 2010 i Sumbawanga i Tanzania.

I hvert hus bor der 12 børn sammen med deres plejemor. Der bliver sørget for mad, tøj, skolegang og andre fornødenheder til børnene.