Projekt Børnehjem i Uvira, D.R. Congo

Den 18. maj 2015 blev børnehjemmet i Uvira, Kivu Sud, indviet. Børnehjemmet består af 5 huse med plads til 12 børn i hvert hus. Til hvert hus er der ansat en ”plejemor”.

Lokalitet:

Kystområdet i D. R. Congo langs Tanganyikasøen begyndende ved grænsen til Burundi og ca. 100 km mod syd mod Kalemie. Området til byggeriet, hvor der også er bygget en skole til ca. 350 elever og en helseklinik, blev doneret af en familie i området. 

Kort beskrivelse af området:

Området har indtil 2009 været præget af krigssituationen i landet, hvorunder en del af befolkningen flygtede til Tanzania på den modsatte side af Tanganyikasøen. De skiftende forhold under snart regeringsstyrker og snart oprørsstyrker har totalt udmarvet den civile befolkning, og krigen har efterladt mange forældreløse og traumatiserede børn og unge.

Den oprindelige befolkning er nu i stor udstrækning vendt tilbage, men der forestår et stort arbejde med genopbygning af et socialt system. Især de forældreløse børn og unge er en udsat gruppe.

Fattigdommen i området er meget stor og folk ernærer sig hovedsageligt ved fiskeri og småhandel. Kystområdet befinder sig ved foden af en høj og langstrakt bjergkæde, hvor landbrugsmuligheder findes på højsletten bag bjergkæden. Det besværliggør denne levevej og medfører høje fødevarepriser på landbrugsprodukter.

Befolkningen er initiativrig og ivrige efter at opbygge deres land igen, men har generelt brug for hjælp udefra for at støtte udviklingen.

Målgruppe:

Målgruppen er ikke alene forældreløse børn og unge 4-16 år, men derimod børn og unge med handicap.

Brødrekirken har gennem sit diakonale arbejde taget hånd om mange i denne gruppe, og for tiden arbejder de med ca. 340 børn, som er anbragt i familiepleje hos kirkens medlemmer. Det er en stor belastning for de i forvejen fattige familier. Der er stadig mange børn i målgruppen, forældreløse fiskerbørn, der trænger til et hjem.

Børnehjemmet er ved at blive bygget ved en landsby langs kysten lidt syd for Uvira, og det vil kunne rumme op til 60 børn. En stor del af befolkningen i landsbyen og videre ned langs kysten ernærer sig ved fiskeri og lidt landbrug på bjergsiderne, hvor de dyrker kasava (maniok). Fiskene transporteres til Uvira for at blive solgt dér.

Der er ved at blive bygget en grundskole tæt på børnehjemmet med plads til børnehjemmets og en del af landsbyens og områdets mange børn og unge (i alt 300 elever) samt en sundhedsklinik for landsbyens befolkning. Begge dele er doneret af to private danske virksomheder.

Samarbejdspartnere:

Arbejdet vil i høj grad komme til at hvile på den lokale præst og formand for Brødrekirken i distrikt Kivu Sud, Jaques, som også har direkte kontakt til formand og biskop for Eglise Morave au Congo, Rev. Tshimanga Moïse samt til høvdingene og regeringsfolk i området.

Den nye distriktsformand er i et lille udvalg sammen med lederen af Brødrekirkens børne- og kvindearbejde og en advokat, der er medlem af Brødrekirken, i gang med arbejdet med at finde de nødvendige ledere til børnehjemmet samt ikke mindst med at udvælge de handicappede børn, der skal bo på børnehjemmet.

Brødrekirkens menigheder i Uvira sogn har påtaget sig ansvar for 340 forældreløse børn, der er blevet optaget i en lang række familier. I hele Kivu Sud distrikt drejer det sig om ca. 1.000 børn.

Bæredygtighed:

Udgifter til driften af hjemmet for børn og unge bæres i nogen grad af menighederne selv gennem donationer og dens aktive engagement i mange små indtægtsgivende projekter.

BDM har medansvar for børnehjemmets drift og arbejder på at skaffe donationer fra danske virksomheder for at sikre, at de nødvendige midler til drift af børnehjemmet er til stede.

Missionær Knud Elmo Knudsen, Kipili, vil besøge Brødrekirkerne i Burundi, Rwanda og Kivu Sud, D.R. Congo et par gange om året. Under de besøg og ellers pr. mail og mobil er han supervisor for ledelsen af børnehjemmet. Knud Elmo Knudsen har erfaring gennem ca. 10 års arbejde med børnehjem, først i Kipili og siden 2010 i Sumbawanga (32 børn på Peter’s House). Desuden er det meningen, at missionær – og pædagog – Thomas Kildeholm Jensen skal være supervisor for lederne på børnehjemmet.

Økonomien:

I hvert hus bor der 12 børn sammen med deres plejemor. Der bliver sørget for mad, tøj, skolegang og andre fornødenheder til børnene.

Den samlede pris pr. år pr. hus er ca. 50.000 kr.