Peter´s House i Sumbawanga

En fremtid og håb for børn og unge

Peter’s House er et børnehjem for gadebørn, der lever på gaden i byen Sumbawanga. Med sine cirka 150.000 indbyggere er det en stor by, som er hovedstad i Rukwa regionen. Brødrekirken i Rukwa provinsen har sit hovedsæde i byen.

Børnene er ofte de svageste og mest udsatte i et samfund. Er der mange børn i den enkelte familie, ender de ind imellem på gaden. Det er hverken værdigt eller i orden ud fra et kristent menneskesyn. Derfor har BDM opført og driver børnehjemmet Peter’s House sammen med den lokale Brødrekirke i Sumbawanga.

Skolegang og et hjem for børnene

Peter’s House har plads til 35 børn og unge, som har fået deres hjem der. I BDM er vi taknemmelige for støtte til arbejdet, der hjælper børnene til skolegang i den lokale skole, sørger for at de får sund mad og opdragelse og ikke mindst, at de ældste får mulighed for at vælge uddannelse med henblik på i fremtiden at kunne forsørge sig selv og en kommende familie.

Gadebørnene i området - de, som ikke er heldige at få en plads på Peter’s House - kommer et par gange ugentligt for at få mad at spise og måske lidt tøj på kroppen i den kolde tid. Der er desværre så mange gadebørn i byen, at vi slet ikke kan hjælpe dem alle - men vi kan forsøge at hjælpe, hvor det er muligt.

Den lokale brødrekirke står for driften

Den daglige drift af Peter´s House er knyttet til den lokale Brødrekirke i Sumbawanga. Det er et kristent børnehjem, hvor der afholdes andagter og andet for børnene. Der ydes også lektiehjælp og anden form for støtte. Der er ansat en lokal daglig leder og flere medarbejdere til at sørge for alle de daglige ting.

BDMs unge volontører

BDM sender unge volontører til Peter’s House to gange om året. Her hjælper de med arbejdet i huset, lektiehjælp, skolegang og alle mulige andre forefaldende opgaver.

Peter’s House er opført i samarbejde med den lokale Brødrekirke. Projektet er først og fremmest muliggjort gennem økonomisk støtte fra en større dansk erhvervsvirksomhed, som har betalt alle udgifter i forbindelse med byggeri og opstart samt drift af projektet i flere år.

BDM har medansvar for børnehjemmets drift og arbejder på at skaffe donationer til dækning af driften af Peter’s House, således at det ikke kommer til at belaste hverken den lokale Brødrekirkes daglige økonomi eller BDMs driftsøkonomi væsentligt. Det årlige driftsbudget for Peter’s House er på DKK 150.000; dertil kommer skolepenge på DKK 40.000.