Projekt Søndagsskole


Evangelieforkyndelse for børn og unge og uddannelse unge ledere lokalt

Børnehjemmet, Peters´s House i Sumbawanga


Projektet søger at få hjem- og forældreløse børn væk fra gaden ved at tilbyde kost og logi på Peter´s House. Dertil en basal skoleuddannelse mv.

Sult og Nødhjælp


Hjælpepulje til at hjælpe mennesker der er i nød, med lidt penge, mad, et par beklædningsgenstande eller lidt nødvendig medicin