Brødrekirke får tag over hovedet

KIRKEBYGGERI | 14-05-2019

I januar 2019 begyndte Brødrekirken i Burundi at tage ny kirkebygning i brug i Bujumbura

Den nye kirke opføres med støttekroner fra BDM, som i 2018 gav 250.000 kroner til projektet. Brødrekirken måtte i 2018 nødtvungent lukke tre kirker i den tidligere hovedstad, landets største by Bujumbura, da regeringen vedtog en ny og mere restriktiv lov om kirkebyggeri. Det lykkedes dog, blandt andet BDMs assistance, at opkøbe en ny grund og få godkendt opførelsen af en ny kirke.

Volontører besøgte i februar

I februar 2019 var seniorvolontører Birte og Kaj Bruun fra BDM på ophold i Burundi. Selvom byggeriet endnu ikke var færdiggjort, så var kirken allerede i fuld brug som Brødrekirkens nye samlingspunkt og hovedkvarter i byen. Bygningen møder således et stort behov og er helt nødvendig for kirkens arbejde og tilstedeværelse fremover. Der holdes nu tre gudstjenester om søndagen, og ægteparret Bruun deltog også i et ugelangt præste- og lederseminar.

- Den nye kirke er en stor, solid bygning, som bliver flot, når den står helt færdig. Og det arbejder de ihærdigt på, fortæller seniorvolontørerne Bruuns i maj-udgaven af BDMnyt.

Tak for dansk opbakning

Biskop og formand Pascal Benimana fra Brødrekirken er taknemlig for opbakningen fra Danmark:

- Når byggeriet står endelig færdig, vil kirken blive officielt indviet. Men ibrugtagningen af faciliteterne markerer allerede nu et håb om en ny begyndelse og en lysere fremtid. Vi takker Gud for, at vi nu lever op til myndighedernes krav til kirkebyggerier.

Brødrekirken i Burundi er en såkaldt ”Mission Province” i den globale Brødrekirke. Det betyder, at BDM hjælper med kurser, træning af præster og ledere, støtte til kirkebyggeri og transportmidler for præster o.l.