Spedalske, spedalskhedsramte, spedalshedsarbejde, Sikonge Hospital

Åbning af revalideringsenhed for spedalskhedsramte

BDMs generalsekretær Jens Peter Rejkjær klippede tirsdag den 3. december snoren ved åbningen af en ny revalideringsenhed på Sikonge Hospital i Tanzania.

Distriktssygehuset drives af Brødrekirken, og med den nye bygning integreres spedalskhedsarbejdet i den nærmeste fremtid på selve hospitalet. Her skal de spedalske behandles på lige fod med andre patienter. Dermed tages der forventeligt endnu et skridt i retning af at modvirke den stigmatisering, som mange spedalske stadig udsættes for.

Biskop Ezekiel Yona fra den vest-tanzaniske Brødrekirke ledte den formelle åbning af den nye bygning, som BDM har finansieret opførelsen af. Også hospitalets og kirkens ledelse var talstærkt repræsenteret ved åbningscermonien tillige med det danske missionærpar Janice & Mads Jakobsen.

De spedalske må ikke glemmes

Efter lægemissionær Steen Møllgaard Andersens ophørte sin tjeneste i Sikonge juni 2019 har BDM arbejdet målrettet for, at de spedalskhedsramte, ikke glemmes i sundhedsarbejdet. Derfor har BDM investeret i de nye faciliteter - og Richard Masanja som daglig leder – for at give ham gode rammer til at fortsætte den høje kvalitet i patientbehandlingen, som Møllgaard Andersen var garanten for.

- Richard er i flere år blevet forberedt til opgaven af Steen, siger generalsekretær Jens Peter Rejkjær.

- Han er kompetent til at diagnosticere, behandle og foretage operationer af hænder og fødder, og har for nylig taget et kursus i lederskab og management. Vi glæder os over at arbejdet fortsætter og følger det tæt. Den gode standard må holdes, og her ser vi et stort behov for både gode rammer og en fortsat fortalervirksomhed og patientbehandling af de spedalske, som ofte overses af det tanzaniske sundhedsvæsen.

 

Læs mere om BDMs spedalskhedsarbejde i BDMnyt 3/2019