Bibelstudie og gudstjeneste

En beretning fra Anne Gonge, volontør i volontøråret 15/16. Her fortæller hun om vigtigheden af gudstjeneste og bibelstudie, mens hun var volontør i Tanzania.

For mig var bibelstudie og gudstjenester en væsentlig del af livet som volontør. På mit første halvår som volontør i Sumbawanga, TZ, for BDM, bestræbte vi os på at få holdt bibelstudie hver onsdag. Det foregik mange gange sådan, at vi kl. 18 havde fællesspisning på den ene eller anden måde og forsatte så med et oplæg. Vi havde de første otte gange temaet: Jesus i hverdagen. Og på de otte uger kom vi vidt omkring! 

Spændende og udfordrende med bibelstudie

Det var altid vildt spændende og interessant at holde bibelstudie med oplæg tiltænkt f.eks. en kristen gruppe af unge mennesker i DK, fordi vi hele tiden fik øjnene op for forskellene på den kristne kultur og måde at være kristen på i TZ i forhold til DK. Nogle hverdagsudfordringer i livet med Jesus kunne være de samme, hvor andre var helt tydeligt anderledes. Jeg husker et af de første oplæg var om discipelskab, altså hvordan vi følger Jesus, hvad det indebærer, og hvad vi er kaldet til. Og det var bare på det tidspunkt en kæmpe udfordring hernede ikke at kunne snakke med børnene på Peters House. Både i det hele taget, men også om Gud og at bede med dem var nærmest umuligt - i hvert fald på swahili. Vi havde også et oplæg om givertjeneste, hvor vi havde nogle vilde debatter, fordi alt bare bliver sat i et andet perspektiv i de to verdener, vores hjemland nr. 1 og hjemland nr. 2 (som TZ virkelig er blevet for mig). 

Dejligt med opbyggende Jesus-snak

Også hver søndag forsøgte vi at få hørt en prædiken på dansk over nettet. Det var ikke altid det kunne loades under tre timer, men når det lykkedes, var det bare supergodt at få hørt noget dansk, opbyggende Jesus-snak. Det nød jeg virkelig i stor stil! At få holdt søndagen hellig, få fundet ind til livets mening og ikke mindst Guds mening og plan for mig i en nogle gange hektisk og meget konkret, jordisk hverdag på børnehjemmet, har bare været godt og opbyggeligt hver eneste gang. Det blev meget tydeligt for mig, hvor meget jeg har brug for Jesu guideline og Bibelens ord om trøst og styrke i magtesløshed, når jeg mødte netop dét i mit volontør-arbejde. Hvor er Jesu ord bare kilde til renhed, godhed og tryghed! Dét bliver sat på spidsen som volontør.

Bøn, en kæmpe gave

Noget af det, jeg holdt allermest af under bibelstudierne og gudstjenesterne, var at bede. Nogle gange holdt vi 10 minutters stilhed som fløj af sted i fællesskabet med Jesus. Nogle gange vendte vi åbent for hinanden, hvad der gik os på, frustrede os, glædede os og forundrede os, så vi kunne bede for hinanden og takke sammen. Det er bare en kæmpe gave, Jesus har givet os - at vi alle dage, alle steder i verden, alle tidspunkter på døgnet, alene eller mange, kan bede til ham og finde fred. 

Det, tiden med Jesus i TZ har givet mig, står meget klart: Jeg har kun én egentlig dagsorden eller livsorden (hvis det er et ord), og det er at følge Jesus i alt, hvad jeg gør. Der er ikke noget andet, der egentlig er nødvendigt for mig. 

Af Anne Gonge