11-03-2020

Om BDM-U´s bestyrelse

BDM-U er en forening for tidligere volontører og andre unge, som engagerer sig i BDMs arbejde. I februar 2020 var der nyvalg til bestyrelsen, som har konstitueret sig med Tobias Laulund som formand og Anne Møller som næstformand. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Helene Tang, Kristina Østergaard og Andrea Vig Carlsen (kasserer).

Bestyrelsen repræsenterer sammen med BDMs ungdomssekretærer vores volontørprogram ved sociale events for unge. De går også foran i at involvere unge i indsamlingsprojekter.

Derudover arbejder bestyrelsen med sociale og fællesskabende arrangementer af forskellig karakter.

Mød BDM-U på facebook her

Tobias Laulund, formand. Tlf. 5338 1997

Anne Møller, næstformand. Tlf. 2720 8050