BDMs missionsforståelse og 'Statement'

Brødremenighedens Danske Mission (BDM) er et folkekirkeligt missionsselskab, der for tiden primært arbejder i Tanzania, D.R. Congo, Burundi og Albanien. Hovedformålet er at præsentere evangeliet, den kristne tro til mennesker og medvirke til, at fattige menneskers tilværelse bliver bedre.

Når mennesker, inspireret af kirkens Herre, Jesus Kristus, påtager sig ansvar for videregivelse af evangeliet, er det mission.

Missionens bærende kraft er Gud, som vil, at alle mennesker skal frelses.

  • Mission indebærer, at Gud kalder og sender, og at vi lader os sende
  • Mission er forkyndelse undervisning og diakoni.
  • BDM arbejder med mission professionelt og gennem frivillig indsats.
  • Mission skal inspirere til næstekærlighed og glæde.
  • Mission gennem BDM er en integreret del af Unitas Fratrums mission.

MISSION ER FORKYNDELSE, UNDERVISNING OG DIAKONI
Hovedbudskabet i det, vi sendes med, er budskabet om frelse for enhver, der tror og bliver døbt. BDM fokuserer på tre områder:

  1. Mission er den direkte forkyndelse. Kirken forkynder gennem gudstjenestens prædiken af evangeliet og forvaltning af sakramenterne. Kirken forkynder ved at støtte andre kirker.
  2. Undervisning i troen er afgørende i forlængelse af Missionsbefalingens tale om, at de, der har hørt evangeliet, også skal lære at holde alt det, Jesus Kristus har befalet.
  3. Jesus viste os, at han havde omsorg for det hele menneske. Ansvaret for at give den sultne mad og den syge medicin er en del af kirkens diakonale indsats.

Det er vigtigt for BDM, at der er mennesker, der giver af deres fritid, af deres økonomiske midler og sidst, men ikke mindst, af deres forbøn, for at arbejdet må lykkes.

MISSION GENNEM BDM ER EN INTEGRERET DEL AF UNITAS FRATRUMS MISSION

BDM er et folkekirkeligt missionsselskab, der har en særlig relation til Brødremenigheden. Unitas Fratrum (Brødrenes Fællesskab), er betegnelsen på det verdensomspændende Unitet, som alle Brødrekirker er en del af.

Vedtaget af BDMs bestyrelse den 15. marts 2017